mars 22, 2017

Kandidater

Her kan du lese om kandidatene til Studentrådsvalget ved Fakultet for samfunns-og utdanningsvitenskap våren 2017,
og finne de kandidatene du tror best vil representere deg.
For mer info om de ulike vervene, klikk her!
Vil du stille til valg? Les hvordan her!

For å stemme logg deg inn her: https://innsida.ntnu.no/valg/

Kandidater til FTV-valg

________________________________________________________________

 

Kandidatene er valgt inn!

________________________________________________________________

Kandidater til Instituttstillitsvalgt for geografi

Det er foreløpig ingen kandidater til dette vervet.

For å stille, send en mail til ftv@su.ntnu.no eller still på allmøte for instituttet onsdag 29. mars kl. 12:00 i 6341 (Dragvoll).

Kandidater til Instituttstillitsvalgt for Sosialantropologi

Kandidatene er valgt inn!

 

Kandidater til Instituttstillitsvalgt for Psykologi

Kristin Tange Harbø

Jeg heter Kristin Tange Harbø, er 25 år og går fjerde året på profesjonsstudiet i psykologi. Jeg har vært student ved NTNU i seks år, hvor fem av de årene har vært ved Psykologisk institutt. Jeg har lenge hatt lyst til å engasjere meg mer i saker som angår studentene og jeg er derfor svært motivert til å ta på meg vervet som instituttillitsvalgt. Jeg ser viktigheten av et godt studentdemokrati og jeg er motivert til å lære mest mulig og sette meg inn i de sakene som er viktig for studentene. Jeg har de to siste årene vært ansatt som kollokvieleder på Psykologisk institutt. Jeg har et ønske om å ta med meg erfaring fra denne jobben inn i vervet som tillitsvalgt. Jeg har fått mulighet til å samarbeide med flere fagansvarlige på instituttet og i tillegg blitt bedre kjent med studenter på lavere kull. Dette har gitt meg et innblikk i hva studentene mener er viktig for et godt faglig utbytte i fagene på førsteåret. Forhåpentligvis har denne rollen også bidratt til at enkelte vet litt hvem jeg er fra før, og jeg håper dette kan bidra til å gjøre terskelen lav for å ta kontakt med meg.

Jeg stiller til valg som ITV fordi jeg føler meg klar for å ta mer ansvar for at studentenes stemme blir hørt på instituttet. Det vil være viktig for meg å videreføre arbeidet til de tidligere ITV-ene på en best mulig måte. De har formidlet en åpen holdning og presisert viktigheten av studentenes interesse. Dette er verdier jeg ønsker å ta med meg videre. Mitt mål vil være å bli et best mulig kommunikasjonsledd gjennom tilgjengelighet og fokus på samarbeid.

Stem på meg som ITV 

Kandidater til Instituttstillitsvalgt for sosiologi og statsvitenskap

Kandidatene er valgt inn!

Kandidater til Instituttstillitsvalgt for lærerutdanning

Det er foreløpig ingen kandidater til dette vervet.

For å stille, send en mail til ftv@su.ntnu.no.

Kandidater til Instituttstillitsvalgt for pedagogikk og livslang læring

Det er foreløpig ingen kandidater til dette vervet.

For å stille, send en mail til ftv@su.ntnu.no eller still på allmøte for instituttet onsdag 29. mars kl. 14:15 i D150 (Dragvoll).

Kandidater til Instituttstillitsvalgt for sosialt arbeid

Det er foreløpig ingen kandidater til dette vervet.

For å stille, send en mail til ftv@su.ntnu.no, eller kontakt instituttstillitsvalgte på studentrad_svt-isk@org.ntnu.no og oppgi studieprogram- og sted.

nb_NO
en_US