mars 17, 2017

Valguka våren 2017

Valguka er i gang!

Nei, ikke Stortingsvalget – et valg med enda mer direkte og hverdagsnær betydning for deg som student! Studentrådsvalg og valg til NTNU-styret! Hvert semester avholdes det valg av nye tillitsvalgte i studentdemokratiet ved NTNU, på institutt- og fakultetsnivå. Vårsemesteret 2017 samkjøres dette valget også med valg av to nye studenter til NTNU-styret!

Dette er din fremste mulighet som student til å gjøre deg selv og dine meninger om studielivet hørt – enten ved å stemme på de kandidatene du føler taler din sak, eller ved å stille seg! Begge valg avholdes elektronisk, slik at studentene lettere kan delta. Du stemmer via ValgWeb, og leser mer om kandidatene her.
Ved enkelte institutt avholdes valget direkte på allmøtet! Se her for å se hvilke, eller spør en av dine tillitsvalgte.

Fra 27. mars til 6. april avholdes det valg på fakultet- og instituttnivå, og til NTNU-styret!
Hver dag fra den 27. mars og frem til valget er over, vil det stå tillitsvalgte på stand i Gata. Der kan du spørre om det er noe du lurer på, og få informasjon om valget.

 

Kandidater

Her finner du kandidater til de ulike stillingene.

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

 

For alle studenter 27.mar 14,15 D2 Digitalt
Geografi 29.mar 12:00 6341 Digitalt
Pedagogikk og livslang læring 29.mar 14:15 D150 Digitalt
Psykologisk institutt 29.mar 10:15 D154 Digitalt
Sosialantropologisk institutt 29.mar 12:00 D13 Digitalt
Sosiologi og statsvitenskap 29.mar 12:15 D150 Digitalt
Sosialt arbeid Kontakt instituttillitsvalgte på studentrad_svt-ish@org.ntnu.no og oppgi studieprogram og -sted

Hva og hvem skal velges?

På NTNU Dragvoll finnes det to fakulteter – Det Humanisitiske Fakultet (HF) og Fakultet for Utdannings- og Samfunnsvitenskap (SU). På hvert fakultet er det flere institutt, og som student ved NTNU tilhører du ett fakultet og ett institutt (Hvis du ikke vet hvilket institutt du tilhører, kan du gå inn på nettsidene til studieprogrammet ditt; du finner instituttet ditt til høyre på infosiden om ditt studieprogram).

Under valget skal det velges nye tillitsvalgte på fakultetsnivå (Fakultetstillitsvalgt) og tillitsvalgte på instituttnivå (Instituttillitsvalgt), i tillegg til to studenter til universitetsstyret i NTNU. Når du logger deg inn på ValgWeb for å avgi stemme, vil det automatisk dukke opp kandidater for ditt institutt og ditt fakultet. For å lese mer om hva en instituttillitsvalgt og en fakultetstillitsvalgt gjør, trykk her.

Kan jeg stille til valg?

Selvsagt! Alle studenter ved fakultetene HF og SU kan stille til et verv ved dette valget. Minimumskravet er å melde sitt kandidatur. Dette kan gjøres på to måter:

 • Enten sende en epost til de nåværende Fakultetstillitsvalgte, som inneholder:
  • At du stiller som kandidat
  • Hvilket verv du stiller til
 • Andre tips til hva som bør være med i eposten:
  • En kort tekst der du presenterer seg selv
  • Hvorfor du er en god kandidat
  • Et bilde av deg selv, hvis du vil ha det med
  • Eposten sendes til ftv@hf.ntnu.no (HF) eller ftv@su.ntnu.no (SU), avhengig av hvilket fakultet du tilhører
 • Den andre måten å stille på, er å møte på allmøte (mandag 27. mars for HF), og presentere deg selv der. Det anbefales uansett å skrive en tekst om seg selv, og sende til studentrådet. Denne blir lagt ut på nettsidene våre under valget.

Hvordan velger jeg?

Alle valg foregår elektronisk; trykk her for å stemme! Når det begynner et valg du kan delta i, vil det dukke opp kandidater du kan stemme på etter du har logget inn med NTNU-kontoen din. Hvis du tilhører et institutt som ikke skal velge elektronisk, kom på allmøte og velg! Liste over dato på allmøter finner du lenger opp på denne siden.