Hopp til innholdet

Valg

  • Valg av nye tillitsvalgte
  • Les mer om hva en tillitsvalgt gjør her.
  •  Valgperiode for suppleringsvalg av læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt
  • Du kan sende inn ditt kandidatur her innen 05.09.2022 kl. 14.00
  • Valget åpner i valgweb kl. 16.00 den 05.09.2022 og stenger kl. 16.00 den 07.08.2022

Jeg er en 22 år gammel gutt fra Oslo, som for tiden studerer bachelor i statsvitenskap her ved NTNU på Dragvoll! Personlig har jeg et stort engasjement for studentfrivilligheten og studentpolitikken som sådan, og ønsker å bidra der jeg kan for en bedre hverdag for alle studenter!

Motivasjonen min for å stille til valg som FTV læringsmiljøansvarlig er hovedsakelig det at læringsmiljøet omhandler så mangt. Det handler om alt fra psykisk helse, til hvordan lufta i auditoriumet er, hvordan foreleseren er, samholdet på studiet og så mye mer. Det å få jobbe med noe så bredt, men samtidig så spesifikt, er for meg en motivasjon. Det er en drivkraft for meg å kunne jobbe med noe meningsfullt for så mange, og samtidig vite at mitt arbeid har betydning for så studentene. Jeg har tatt 2 år på bachelor i barnevern ved OsloMet og rettsvitenskap på UiO, men falt på statsvitenskap ved Norges beste universitet og studiemiljø. Det i seg selv, betyr ikke at alt er feilfritt. Etter mitt syn, betyr det at det er en stor sko å fylle, og harde kamper å ta for å ytterligere øke studentenes velvære. Det er et verv jeg er innstillt på å ta og kjempe for! Ellers har jeg også erfaring fra Instituttrådet for sosialfag ved OsloMet, der jeg blant annet satt i rådsmøter med instituttledelsen på universitetet, samt at jeg er politisk engasjert, er ungdomspolitiker og sitter i både styre i et lokallag og har permisjon fra et bydelsutvalg i Oslo. I tillegg sitter jeg i rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune, og har også herfra mye verdifull erfaring for hvordan man kan gjøre hverdagen for ulike samfunnsgrupper enklere og bedre. Jeg er i tillegg også nyvalgt fast representant ved studenttinget STi på NTNU, og vil dermed kunne komme med innspill og kunnskap på flere arenaer innenfor NTNU-hierarkiet.