mars 17, 2017

Stand, banner og tavle

Organisasjoner og foreninger knyttet til studiemiljøet på NTNU og Dragvoll har jevnlig «stands» og bannere i ‘Gata’ på Dragvoll. Studenter og studentorganisasjoner kan også benytte seg av diverse tavleplasser rundt om i gatearealet. Her finner du reglement og søknadsskjema for stand, banner og bruk av tavle på Campus Dragvoll.
Har du spørsmål, kontakt oss på mail, eller kom innom vårt kontor.

Søknader sendes til studentrad-su@org.ntnu.no

Retningslinjer for stand og banner

Regler for vrimlearealene ved NTNU

Regler for vrimlearealene -Tillegg

Soknadskjema Stand

Søknadskjema for banner

Søknadskjema for tavler med regler