Stand, banner og tavle

* VIKTIG!  Pga usikkerheten rundt smittevernstiltak knyttet til COVID-19 har vi
besluttet å ikke sette opp stands i gata på Dragvoll i august. Vi vil ha store
utfordringer med å holde kontroll på regelen om 1 meters avstand, samt regulere
antall personer som vil være i lokalene samtidig.

Dersom dere ønsker å
bestille standplasser for september og videre utover høsten så ber vi om at
dere fyller ut søknadsskjemaet som ligger under. 
Dere vil få svar på disse søknaden i august, når vi vet mer om situasjonen da.Ta vare på hverandre 🙂  

Organisasjoner og foreninger knyttet til studiemiljøet på NTNU og Dragvoll har jevnlig «stands» og bannere i ‘Gata’ på Dragvoll. Studenter og studentorganisasjoner kan også benytte seg av diverse tavleplasser rundt om i gatearealet. Her finner du reglement og søknadsskjema for stand, banner og bruk av tavle på Campus Dragvoll.
Har du spørsmål, kontakt oss på mail, eller kom innom vårt kontor.

Søknader sendes til studentrad-su@org.ntnu.no

* Hvis henvendelsen gjelder stand-, banner- eller tavleplass på Campus Dragvoll, kontakt oss på ktrvakt@gmail.com

Retningslinjer for stand og banner

Regler for vrimlearealene ved NTNU

 Regler for vrimlearealene -Tillegg

Soknadskjema Stand

Soknadskjema Banner

Soknadskjema tavler m regler