Stand, banner og tavle

Organisasjoner og foreninger knyttet til studiemiljøet på NTNU og Dragvoll har jevnlig «stands» og bannere i ‘Gata’ på Dragvoll. Studenter og studentorganisasjoner kan også benytte seg av diverse tavleplasser rundt om i gatearealet. Her finner du reglement og søknadsskjema for stand, banner og bruk av tavle på Campus Dragvoll.

Har du spørsmål, eller ønsker å sende oss en søknad kan du kontakte oss på mail, ktrvakt@gmail.com, eller kom innom vårt kontor.

Nyttige lenker:

Retningslinjer for stand og banner

Regler for vrimlearealene ved NTNU

 Regler for vrimlearealene -Tillegg

Soknadskjema Stand

Soknadskjema Banner

Soknadskjema tavler m regler