Stand, banner og tavle

* VIKTIG!  Søknad, og behandling av søknad, om stand, banner og tavlepalss vil bli utsatt til starten av høstsemesteret! Har du allerede sendt inn en søknad lagres den og vil bli tatt stilling til ved høstsemesteret. Vi beklager dette, men slik situasjoen med korona er ser vi oss nødt til å gjøre det slik. Ta vare på hverandre 🙂  

Organisasjoner og foreninger knyttet til studiemiljøet på NTNU og Dragvoll har jevnlig «stands» og bannere i ‘Gata’ på Dragvoll. Studenter og studentorganisasjoner kan også benytte seg av diverse tavleplasser rundt om i gatearealet. Her finner du reglement og søknadsskjema for stand, banner og bruk av tavle på Campus Dragvoll.
Har du spørsmål, kontakt oss på mail, eller kom innom vårt kontor.

Søknader sendes til studentrad-su@org.ntnu.no

* Hvis henvendelsen gjelder stand-, banner- eller tavleplass på Campus Dragvoll, kontakt oss på ktrvakt@gmail.com

Retningslinjer for stand og banner

Regler for vrimlearealene ved NTNU

 Regler for vrimlearealene -Tillegg

Soknadskjema Stand

Soknadskjema Banner

Soknadskjema tavler m regler