mars 22, 2017

Studentrådet SU 2018

Studentrådet SU består av fakultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte (ITV) og programtillitsvalgte (PTVer).

De fakultetstillitsvalgte representerer alle studentene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og hausten 2018 er de fire FTVene:

FTV A: Karoline Abildsnes

FTV B: Erlend O. Nilsen

FTV C: Lars Bjørnar Vist

FTV D: Åste Solheim Hagerup (Leder for Studentrådet SU)

 

FTVene har mailadresse:   ftv@su.ntnu.no

 

De instituttillitsvalgte (ITV) representerer alle studentene ved sitt institutt. Følgende er ITVer for høstsemesteret 2018:

GEO:   su-geo@studentrad.org.ntnu.no

Vibeke Uthaug

Victoria Thorgersen

SOSANT:   su-sosant@studentrad.org.ntnu.no

Lone Bergland Christoffersen

Maria Victoria Silva

ISS:        su-iss@studentrad.org.ntnu.no

Mathilde Breda Enkerud

Trine Øverås

Iver Matias Linge Glomnes

IPL:        su-ipl@studentrad.org.ntnu.no

Magnus Landheim

Simen Aakre

ISA:       su-isa@studentrad.org.ntnu.no

Kristina Ekhorn

Patrycja Agnieszka Sudol

Ingvild Flornes Rustad

PSYK:      su-psyk@studentrad.org.ntnu.no

Anette Bach Haugen

Ida Maria Brennhaugen

Aase Martens

ILU:        su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Kristian Vinnelrød

Camilla Sagelv Øyen

Torkil Seljestokken

HTV SU:   htv@studentrad.org.ntnu.no

Brage Lauten