Studentrådet SU 2020

Studentrådet SU består av fakultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte (ITV) og lektortillitsvalgt (LTV)

De fakultetstillitsvalgte representerer studentene ved fakultetet SU, og våren 2020 er de fire FTVene:

Felles e-post for de fakultetstillitsvalgte:  ftv@su.ntnu.no

FTV A: Fredrik Billington

FTV B: Børge Bruteig

FTV C: Thea L. Hellesvik (Nestleder for Studentrådet SU)

FTV D: Fredrik S. Lier (Leder for Studentrådet SU)

De instituttillitsvalgte (ITV) representerer studentene ved sitt institutt. Følgende er ITVer for våren 2019:

Institutt for geografi:   su-geo@studentrad.org.ntnu.no

Edvard Fåkvam

Eivor Høgmo Karlsen

Institutt for sosialantropologi:   su-sosant@studentrad.org.ntnu.no

Stian Andersen

Hanna Drag Lysø

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:  su-iss@studentrad.org.ntnu.no

Sigmund Hauge Fagge

Roar H. Brakstad

Viljar Sæbbe

Institutt for pedagogikk og livslang læring:  su-ipl@studentrad.org.ntnu.no

Jenny Cesilie Larsen

Dima Mohamad

Adrian Hoseth

Institutt for sosialt arbeid:  su-isa@studentrad.org.ntnu.no

Lina Tungodden

Martine Louise Skulstad

Ida Alice Hafeld

Institutt for psykologi:  su-psyk@studentrad.org.ntnu.no

Sean Kennair

Guro Holte Igesund

Ailin Timannsvik

Institutt for lærerutdanning:  su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Herman Nesse

Amanda F. Farrag

Emma Solberg

Ingvild Brattetaule

Lektortillitsvalgt SU:   ltv@studentrad.org.ntnu.no

Anders Lie Hagen