Hopp til innholdet

Studentrådet SU 2021-2022

DINE TILLITSVALGTE

De fakultetstillitsvalgte representerer studentene ved fakultetet SU, høsten 2021 og våren 2022 er de tre FTVene:

Felles e-post for de fakultetstillitsvalgte:  ftv@su.ntnu.no

Leder: Børge Bruteig

Nestleder og valgansvarlig: Stian Andersen 

Læringsmiljøansvarlig: 

Kommunikasjonsansvarlig: Hanna Drag Lysø

Institutt for geografi:   su-geo@studentrad.org.ntnu.no

Eivor Høgmo Karlsen

Martin Buran

Institutt for lærerutdanning:  su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Maria Vagle

Amanda F. Farrag

Sharmika Raventhiran

Herman Nesse 

Institutt for psykologi:  su-psyk@studentrad.org.ntnu.no

Dina Sofie Vollen 

Telma Eid

Andreas-René Mostuen

Institutt for pedagogikk og livslang læring:  su-ipl@studentrad.org.ntnu.no

Emmy Andrea Høiseth

Brage Lauten 

Elise Fossen Krohn

Institutt for sosialantropologi:   su-sosant@studentrad.org.ntnu.no

Lars Fredrik Kletten

Fredrikke Dahle Varsla 

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:  su-iss@studentrad.org.ntnu.no

Markus Mollerud

Trym Joakim Ulriksen

Kaja Harvik Rygh

Institutt for sosialt arbeid:  su-isa@studentrad.org.ntnu.no

Lina Tungodden

Ida Alice Hafeld