Hopp til innholdet

Studentrådet SU 2022

DINE TILLITSVALGTE

De fakultetstillitsvalgte representerer studentene ved SU-fakultetet: 

Felles e-post for de fakultetstillitsvalgte:  ftv@su.ntnu.no

Leder: Kristian Nygård Svartås

Nestleder og valgansvarlig: Stian Andersen 

Læringsmiljøansvarlig: Usman Hussain

Kommunikasjonsansvarlig: Hanna Drag Lysø

Institutt for geografi:   su-geo@studentrad.org.ntnu.no

Eivor Høgmo Karlsen

Malin Bergset

Institutt for lærerutdanning:  su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Maria Vagle

Victoria Holmstad-Solberg

Herman Nesse 

Alexander Pedersen

Institutt for psykologi:  su-psyk@studentrad.org.ntnu.no

Årsstudium/bachelor: Dina Sofie Vollen 

Master: Telma Eid

Profesjon: Josef Kayri

Institutt for pedagogikk og livslang læring:  su-ipl@studentrad.org.ntnu.no

Hannah Sofie Haslestad

Ingrid Nøhr

Oda Nikoline Vågnes Halsa

Institutt for sosialantropologi:   su-sosant@studentrad.org.ntnu.no

Julie Hay

Kristine Madssveen Lintorp

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:  su-iss@studentrad.org.ntnu.no

Sebastian Guiterrez Sundstrøm

Malin Høgsand Leirvåg 

Sofia Li Aas Løvø

Institutt for sosialt arbeid:  su-isa@studentrad.org.ntnu.no

Eline Sofie Fossem

Sandra Barra Halvorsen