Studentrådet SU 2020

Studentrådet SU består av fakultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte (ITV) og lektortillitsvalgt (LTV)

De fakultetstillitsvalgte representerer studentene ved fakultetet SU, og våren 2020 er de fire FTVene:

Felles e-post for de fakultetstillitsvalgte:  ftv@su.ntnu.no

FTV A: Katarina Randby

FTV B: Fredrik S. Lier

FTV C: Thea L. Hellesvik (Nestleder for Studentrådet SU)

FTV D: Magnus Landheim (Leder for Studentrådet SU)

De instituttillitsvalgte (ITV) representerer studentene ved sitt institutt. Følgende er ITVer for våren 2019:

Institutt for geografi:   su-geo@studentrad.org.ntnu.no

Kristoffer Stålby

Vilfrid Hjemdahl

Institutt for sosialantropologi:   su-sosant@studentrad.org.ntnu.no

Fredrik Billington

Maria Victoria Silva

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:  su-iss@studentrad.org.ntnu.no

Edvard Rindsem

Roar H. Brakstad

Viljar Sæbbe

Institutt for pedagogikk og livslang læring:  su-ipl@studentrad.org.ntnu.no

Jenny Cesilie Larsen

Mahsa Rashidnejad

Ola Leraand Stornes

Institutt for sosialt arbeid:  su-isa@studentrad.org.ntnu.no

Fabliha Zaman

Martine Louise Skulstad

Børge Elias Bruteig

Institutt for psykologi:  su-psyk@studentrad.org.ntnu.no

Åshild Wilhelmsen

Ida Maria Brennhaugen

Ailin Timannsvik

Institutt for lærerutdanning:  su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Solveig Tellevik

Camilla Sagelv Øyen

Emma Solberg

Ingvild Brattetaule

Lektortillitsvalgt SU:   ltv@studentrad.org.ntnu.no

Tonje G. Mørken