Studentrådet SU 2020-2021

DINE TILLITSVALGTE FOR PERIODEN: HØSTEN 2020 TIL VÅREN 2021:

De fakultetstillitsvalgte representerer studentene ved fakultetet SU, høsten 2020 og våren 2021 er de fire FTVene:

Felles e-post for de fakultetstillitsvalgte:  ftv@su.ntnu.no

FTV A: Fredrik Billington

FTV B: Børge Bruteig

FTV C: Thea L. Hellesvik (Nestleder for Studentrådet SU)

FTV D: Fredrik S. Lier (Leder for Studentrådet SU)

Institutt for geografi:   su-geo@studentrad.org.ntnu.no

Edvard Fåkvam

Eivor Høgmo Karlsen

Institutt for lærerutdanning:  su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Herman Nesse

Amanda F. Farrag

Emma Solberg

Ingvild Brattetaule

Institutt for psykologi:  su-psyk@studentrad.org.ntnu.no

Sean Kennair

Guro Holte Igesund

Maria Tysnes-Holmefjord

Institutt for pedagogikk og livslang læring:  su-ipl@studentrad.org.ntnu.no

Jenny Cesilie Larsen

Dima Mohamad

Adrian Hoseth

Institutt for sosialantropologi:   su-sosant@studentrad.org.ntnu.no

Stian Andersen

Hanna Drag Lysø

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:  su-iss@studentrad.org.ntnu.no

Sigmund Hauge Fagge

Roar H. Brakstad

Viljar Sæbbe

Institutt for sosialt arbeid:  su-isa@studentrad.org.ntnu.no

Lina Tungodden

Martine Louise Skulstad

Ida Alice Hafeld

DINE TILLITSVALGTE FOR PERIODEN: HØSTEN 2021 TIL VÅREN 2022:

De fakultetstillitsvalgte representerer studentene ved fakultetet SU, høsten 2020 og våren 2021 er de fire FTVene:

Felles e-post for de fakultetstillitsvalgte:  ftv@su.ntnu.no

FTV A: Fredrik Billington

FTV B: Børge Bruteig

FTV C: Thea L. Hellesvik 

FTV D: Martine Louise Skulstad

Institutt for geografi:   su-geo@studentrad.org.ntnu.no

Eivor Høgmo Karlsen

Martin Buran

Institutt for lærerutdanning:  su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Maria Vagle

Amanda F. Farrag

Sharmika Raventhiran

Ingvild Brattetaule

Institutt for psykologi:  su-psyk@studentrad.org.ntnu.no

Sean Kennair

Andreas-René Mostuen

Institutt for pedagogikk og livslang læring:  su-ipl@studentrad.org.ntnu.no

Dima Mohamad

Fredrik Saanum

Paula Castrejon

Institutt for sosialantropologi:   su-sosant@studentrad.org.ntnu.no

Stian Andersen

Hanna Drag Lysø

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:  su-iss@studentrad.org.ntnu.no

Sigmund Hauge Fagge

Markus Mollerud

Trym Joakim Ulriksen

Institutt for sosialt arbeid:  su-isa@studentrad.org.ntnu.no

Lina Tungodden

Ida Alice Hafeld