Hopp til innholdet

Om oss

Studentrådet SU består av de tillitsvalgte studentene ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU. Studentrådet består av fire fakultetstillitsvalgte (FTV), og instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer, sitter også i Studentrådet.

Studentrådet behandler saker fra fakultetet, Studenttinget og Velferdstinget, og fungerer som SU-studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag.  Vi har eget kontor i ‘Gata’ på Dragvoll som er bemannet hver dag av de tillitsvalgte. Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal. Dersom vi ikke har svar på eller kan hjelpe deg med det du lurer på, vet vi hvem som kan hjelpe deg.
Mottoet vårt er: Ingen spørsmål er for store, og ingen er for små!

Linja
Studentrådene er en del av studentdemokratiet ved NTNU. Nedenfor er en illustrasjon av hvordan studentdemokratiet er oppbygd.

 

 

Studenter kan også gå direkte til sine programtillitsvalgte (PTV), instituttillitsvalgte (ITV) eller fakultetstillitsvalgte (FTV) med saker som angår deres studiehverdag.