Hopp til innholdet

Hva gjør en tillitsvalgt?

Er du nysgjerrig på vervet som tillitsvalgt, eller kunne tenke deg å være tillitsvalgt selv?

Et år i Studentrådet betyr et år med læring, gode erfaringer og et godt sosialt miljø. Kontoret vårt i Gata er fylt av engasjerte studenter som jobber for å gi studentene en bedre hverdag. Uansett hva du lurer på oppfordrer vi deg til å snakke med oss, enten du vil komme innom kontoret, sende en e-post eller ta kontakt på facebook.

Ingen spørsmål er for store, og ingen er for små!

Ønsker du å stille til valg og gjøre en forskjell? Les mer her!

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstilllitsvalgt er rådets representant til sentrale utvalg og styrer på fakultetsnivå, som instituttlederforumet, ansettelsesutvalget, HMS-utvalg, utdanningsutvalg og fakultetsstyret. FTV-ene er også støttespillere for de instituttillitsvalgte, og et naturlig kontaktpunkt dersom man står litt fast med saken man jobber med. De har også ansvaret for gjennomføringen av studentrådsmøtene, samt oppstartsseminarene som avholdes i begynnelsen av hver semester. 

Kom gjerne innom kontoret vårt for en uforpliktende prat, dersom du er nysgjerrig på vervet. 

Stillingsinstruks for FTVene på SU

Instituttillitsvalgt (ITV)

De instituttllitsvalgte blir valgt på allmøtet som arrangeres normalt hvert semester, eller elektronisk i etterkant av allmøtet. Disse representerer studentene i forskjellige forum på instituttet, i tillegg til å sitte i Studentrådet og delta på studentrådsmøter. Man har ansvar for å holde seg orientert om hvilke saker som opptar studentene på instituttet, og holde instituttledelsen informert om dette. Dette vervet er honorert. Hvert enkelt institutt skal ha oppdatert informasjon om hvem som er instiuttillitsvalgt på deres hjemmesider. Alle tillitsvalgte har kontortid på Studentrådskontoret en dag i uka, og det er bare å komme innom der hvis det skulle være noe. Man får god opplæring som tillitsvalgt, og det krever ingen tidligere erfaring eller kunnskap, kun godt engasjement!

Stillingsbeskrivelse ITV SU

Programtillitsvalgt (PTV)

Som Programtillitsvalgt (PTV) sitter du under instituttillitsvalgt i Studentdemokratiet. Dette er et mindre omfattende verv enn de foregående, men likevel veldig viktig. Blant annet skal du sitte i Programråd for studieprogrammet ditt, og dermed ha kontakt med studieprogramansvarlig. Referansegrupperapporter er en viktig ressurs for at NTNU skal få tilbakemelding fra studentene, og en del av stillingen som PTV  er å sørge for at det blir levert referansegrupperapporter i alle fag. Vervet er honorert.

Stillingsinstruks for PTV