FTV kandidat: Even Klomsten Andersen

Jeg stiller til gjenvalg som fakultettillitsvalgt, ettersom vervet er svært viktig og at det er et stort potensiale for forbedringer på SU-fakultetet. Om 10 år skal Dragvoll flyttes ned til Gløshaugen. Da er det lett å tenke at man ikke skal gjøre store investeringer på Dragvoll. Som fakultettillitsvalgt ønsker jeg å jobbe for at Dragvoll ikke blir et glemt campus, men et Campus der utvikling og oppgraderinger kan skje i like stor grad som på andre campus. En mer nærstående utfordring er Rotvoll-studentenes innflytting på Kalvskinnet over nyttår. Her blir et tettere samarbeid med ITVene på Rotvoll/Kalvskinnet særdeles viktig for å ivareta studentenes interesser og for å sørge for at studentenes behov blir møtt på det nye campus. Jeg ønsker også å fremme bruken og kvaliteten på studentassistenter, ettersom dette er noe SU-fakultetet i stor grad er dårlige på, sammenlignet med andre fakultet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *