oktober 11, 2017

#Dragvollkravet

Planleggingen av NTNUs nye samlokaliserte campus i Trondheim er i gang, og det går fort i svingene; allerede i januar 2018 skal masterplan for fysisk plan for campus, og faglig lokalisering i det nye campuset, være klar.

Studentrådene HF og SU utarbeider nå en liste over konkrete krav til nye campusarealer ovenfor NTNU på vegne av studentene ved humaniora og samfunnsvitenskap på campus Dragvoll.

Studentrådene representerer deg som student, og trenger din stemme!
Derfor oppfordrer vi deg til å si fra til oss hva du mener om dagens campus (Dragvoll) og hva du mener er viktig for humaniora- og samfunnsvitenskapstudenter i utviklingen av et nytt, samlokalisert campus!

 

 

Hva krever DU?

 
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

HF = Det humanistiske fakultet
SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap