Hopp til innholdet

Valgresultater høsten 2021

  • av

Høstens valgperiode er nå overstått. De nye tillitsvalgte er valgt inn for perioden våren og høsten 2022.

Instituttitllitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning:
Amanda Farrag og Herman Nesse

Instituttitllitsvalgte ved Institutt for pedagogikk og livslang læring:
Elise Fossen Krohn

Instituttitllitsvalgte ved Institutt for psykologi:
Telma Eid

Instituttitllitsvalgte ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap:
Kaja Harvik Rygh

Instituttitllitsvalgte ved Institutt for geografi:
Eivor Høgmo Karlsen

Fakultetstillitsvalgte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:
Stian Andersen og Rikesh Yogeswaran

Vi gratulerer alle de nye tillitsvalgte!