Allmøter høsten 2021

  • av

Allmøte er noe dine tillitsvalgte arrangerer en gang hvert semester i forbindelse med valg av nye tillitsvalgte. Samtidig orienteres det om hva dine tillitsvalgte jobber med for tiden, noe som gjør dette til en gylden mulighet til å komme med innspill til det som påvirker din studiehverdag.

Her er det også anledning for at du som student tar opp det som påvirker din studiehverdag, slik at dine tillitsvalgte kan jobbe videre med dette.

Under finner du lenke til ditt allmøtearrangement med mer informasjon. Usikker på hvilket institutt du tilhører? Send oss en e-post med hvilket studieprogram du går på, så hjelper vi deg!


Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

De fakultetstillitsvalgte arrangerer felles allmøte for alle studentene ved SU-fakultetet, uavhengig av institutt.

Institutt for Lærerutdanning

Institutt for Pedagogikk og Livslang læring

Institutt for Sosialantropologi

Institutt for Geografi

Institutt for Sosialt arbeid

Institutt for Psykologi

Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap

Lektorutdanningene ved Dragvoll