Valg våren 2021

  • av
Det skal velges 14 nye tillitsvalgte ved Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap. Vervene gjelder fra høsten 2021 til våren 2022. I Trondheim skal det velges én instituttillitsvalgt (ITV) ved IGE, to ved ILU, to ved IPL, èn ved ISA, to ved ISS, èn fast og én vara ved IPS, èn ved SOSANT og èn LTV. I tillegg skal det velges to fakultetstillitsvalgte (FTV).
Man kan stille til ITV/FTV/LTV f.o.m 12.04. Kandidatskjemaet stenges fredag 23.04.21 kl. 23:59.
Valget åpner 26.04.21 kl. 09:00 og stenger torsdag 29.04.21 kl. 23:59.
Alle kandidaturer vil bli offentliggjort på vår nettside etter at kandidatskjemaet er stengt.