Suppleringsvalg høst 2020

  • av

Suppleringsvalg Sosialantropologi:

Stian Andersen (23).

Hei. 

Jeg er 23 år gammel, fra Halden. Går nå førsteåret på bacheloren, og sitter som turansvarlig i Communitas-styret. Ser på meg selv som relativt sosial og veldig lite sjenert. Liker å holde meg opptatt eller lese bøker på fritiden.

Jeg syntes dette virker som en veldig spennende mulighet til å involvere meg mer i instituttet, og være med på å gjøre studiehverdagen bedre for studentene. Dette er noe som engasjerer meg, og jeg har siden starten av studietiden hatt et ønske om å være mer involvert i studiet, mer enn bare å lese pensum. Jeg sitter allerede som referansegruppemedlem for SANT1020, og som turansvarlig for Communitas. Trives med det, og vil nå derfor stille som deres nye ITV. 

Jeg har ingen direkte erfaring med et verv som dette, men jeg har hatt en del jobber oppgjennom hvor det var viktig å være strukturert og profesjonell. Dette er lærdom jeg kan og vil ta med meg inn i mitt verv som ITV. Som nevnt sitter jeg også som referansestudent, hvor jeg tar tilbakemeldinger fra studentene videre til foreleser, for å forbedre studieopplevelsen.