Valg

  • av

Hvorfor valg?
Valg er noe vi gjennomfører hvert semester. Da skal det velges tillitsvalgte på fakultetsnivå, instituttnivå og helt ned til programnivå.

Hvor ofte er det valg?
Studentrådet SU består av fakultetstillitsvalgte og instituttillitsvalgte. Disse tillitsvalgte sitter i studentrådet ett år om gangen. Noen blir valgt inn før jul og andre blir valgt inn før sommeren. Det er derfor fult mulig å engasjere seg ved å stille til valg to ganger i året! I tillegg skal også programtillitsvalgte ved hvert institutt velges. Mer info om dette får du ved å ta kontakt med din Instituttillitsvalgt.

Hva er en Instituttillitsvalgt eller fakultetstillitsvalgt?
Hva det vil si å være Instituttillitsvalgt eller fakultetstillitsvalgt kan du lese mer om under «om oss» og «hva gjør en tillitsvalgt?» i menyen oppe i høyre hjørne.

Hvor får jeg info om valg?
Det vil bli lagt ut informasjon om valg her på nettsiden i forkant av valget før jul og valget før sommeren. I tillegg bruker vi også våre sosiale medier til å informere om dette. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram!

Hvordan stiller jeg?
Man stiller til valg ved å fylle inn et kandidaturskjema som blir lagt ut her på nettsiden. Når dette skjemaet er stengt så vil alle kandidaturer bli lagt ut her på nettsiden og på valgweb. Det er gjennom valgweb at alle studenter ved SU-fakultetet kan stemme på de ulike kandidatene. Når stemmeperioden er over så tar vi kontakt med kandidaten(e) og informerer om hvordan valget gikk.

Når starter jeg i vervet hvis jeg blir valgt?
Blir man valgt inn før jul så starter man opp i sitt verv fra januar og avslutter i desember. Blir man valgt inn før sommeren så starter man opp sitt verv fra august og avslutter i juni. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du skulle ha noen spørsmål om valg! Du kan sende oss en melding nederst på forsiden eller på vår facebookside!