VALG HØST 2020

  • av

VALG HØST 2020

Nytt semester og nytt valg, under finner du kandidater til fakultetstillitsvalgte og instituttillitsvalgte ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap! Du kan stemme via https://innsida.ntnu.no/valg/ innen 29.oktober kl. 23:59 🙂 

Thea Hellesvik (23)

Litt om Thea: 

Hei! Jeg heter Thea og jeg ønsker å fortsette i mitt verv som fakultetstillitsvalg ved fakultet for samfunnsfags- og utdanningsvitenskap! Jeg er nå inne i mitt fjerde år som lærerstudent og har siden januar innehatt tilliten av dere studenter til å jobbe opp mot fakultetet ved siden av studiene. I vervet har jeg jobbet med blant annet valg, svart på høringer, arrangert seminarer, og nylig vært med å startet opp et prosjekt som ser på arbeidsmengden blant studentene og samarbeid mellom linjeforeninger.

Motivasjon for å stille: 

Jeg har et sterkt ønske om å fortsette å videreutvikle de ideene og prosjektene som allerede er i gang. Jeg har stor tro på at vi skal klare å få til mye på ett år. Motivasjonen min for å stille er derfor for å kunne gjøre ferdig det som allerede er startet opp og ikke minst fortsette å tale studentenes saker i de forumene jeg har fått vært med i gjennom vervet som FTV.

Tidligere erfaring: 

Jeg har helt siden barneskolen vært engasjert i skolepolitikk og jobbet mye for at de på min alder skal bli hørt. Jeg har vært aktiv i elevråd siden barneskolen og var nestleder og leder på videregående. I tillegg har jeg sittet i Ungdomsrådet, Bygdeungdomslaget og i fylkesstyret for Elevorganisasjonen for det som tidligere het Sør-Trøndelag. Etter videregående ble jeg valgt inn i Elevorganisasjonens sentralstyre og jobbet frivillig i Oslo i ett år før jeg begynte på lærerutdanningen v/NTNU her i Trondheim. Videre har jeg sittet som kommunikasjonsansvarlig (og utvalgsleder for promo) i linjeforeningen for lærerutdanningen SALT i ett år, før jeg ble valgt inn som fakultetstillitsvalgt som er mitt nåværende verv og som jeg har hatt i nesten ett år.Fredrik Billington (23)

Litt om Fredrik: 

Jeg har skrevet en Bachelor i Sosialantropologi, og går foreløpig breddeår i Historie. Planen er forså å gå videre på master i Sosialantropologi. Jeg er engasjert i fagmiljøer og er interessert i læring på tvers av disipliner (sosiologi, historie, filosofi etc). I tillegg er jeg engasjert i studentpolitikken både igjennom mitt verv som ITV for Sosialantropologi, og som 1. vara ved Studenttinget. Jeg er dermed godt kjent med NTNUs politiske prosesser samt pågående saker i studentpolitikken. Sakene jeg brenner for er blant annet NTNUs visjon som et mer tverrfaglig universitet, spesielt på SU-fakultetet, og jobbrelevans for samfunnsfagene etter endt utdanning.

Motivasjon for å stille: 

Jeg føler jeg kan gjøre jobben som FTV på en god måte. Både i at jeg kjenner til de forskjellige politiske enhetene på NTNU, samtidig som at jeg kan komme med gode løsninger på eventuelle problemer. Jeg tror også at jeg kommer til å fremme studentens interesser opp mot fakultetet på en god måte. 

Tidligere erfaringer: 

ITV for sosialantropologi (2019-). 1. Vara studenttinget (2019-2020). 

Børge Elias Bruteig (31)

Litt om Børge: 

Jeg er student på andre året, på profesjonsutdannelsen til å bli Sosionom. I tillegg til å ha vært instituttillitsvalgt det siste året, jobber jeg også som improvisatør på NTNU, som lærer opp læringsassistenter til masteremnet Eksperter I Team. Gjennom NTNU har jeg også fått mulighet til å være studentrepresentant i kunstutvalget til NTNUs nyeste campustilskuddet; Helgaseter. tillegg tar jeg også bartendervakter litt her og der, for å få studenthverdagen til å gå rundt. Jeg bor sammen med bestekompisen min Capi, en Toller Retriver, på Lian, så det går mye i tur og løping ellers. Det kan også være du har sett meg og Capi på nattestid i byen, med natteravnvest, når tiden strekker til. Ellers håper jeg at de som kjenner meg vil beskrive meg som omgjengelig og hyggelig, kanskje litt sta og noen ganger til og med morsom.

Motivasjon for å stille: 

Det har vært utrolig spennende å være studentenes instituttillitsvalgt det siste året. Med et godt samarbeid sammen med de andre ITVene, har det vært lærerikt og morsomt. Jeg føler vi har gjort en god jobb med å representere studentene på instituttet, og har veldig lyst til å jobbe videre med dette på fakultetsnivå. Som vordende sosionom ser jeg også på vervet som en naturlig del av utdanningen, som kanskje gjør at jeg får litt ekstra mye ut av erfaringen. Så har jeg fått god kontakt med de fleste andre herlige ITVene og FTVene, og ser veldig frem til et mulig samarbeid videre.

Tidligere erfaringer: 

Jeg har mye erfaring fra generell frivillighet, men har også vært Scenemester i Oslos studentteater, Teater Neuf i, 1,5 år da jeg bodde i Oslo. Konkret erfaring knyttet til studentarbeid blir forutenom det, mitt siste år som ITV og en neve referansegrupper. Det å jobbe sammen med mennesker derimot, har jeg gjort hele livet. Aktiv skuespiller på amatør- og profesjonsnivå(?) i 15+ år, og 10 år fra serveringsbransjen i de fleste ledd. Så jeg føler jeg har noe konstruktivt å bidra med, når det kommer til å samarbeide med andre.

Ingvild Brattetaule (23)

Litt om Ingvild: 

Hei! Jeg heter Ingvild, er 23 år, studere grunnskolelærer 5-10, fjerde året og skal ta master i naturfag. Siden jeg startet på lærerutdanningen har jeg engasjert meg gjennom studentforeningen SALT, og ellers som referanseperson i ulike emner. For 1,5 år siden stilte jeg til valg som instituttillitsvalgt for lærerutdanningen, noe jeg ikke har angret på siden. Jeg synes det er utrolig spennende å få være studentenes stemme og få fremme student saker. Jeg er pålitelig, liker å ta ansvar og glad i å snakke med mine medstudenter. Dette er alle egenskaper som kommer godt med i vervet som instituttillitsvalgt. Jeg synes det er viktig at studentenes stemme blir hørt, og ønsker å jobbe videre med å bli mer synlig for studentene ved lærerutdanningen.

Motivasjon for å stille:

Jeg føler fremdeles at jeg har utrolig mye å gi til vervet som instituttillitsvalgt, og ønsker blant annet å være med å påvirke masterløpet på grunnskolelærer så mye som mulig. Ikke bare for oss som skal være førstemann ut, men også for de fremtidige studentene som skal skrive master. Det er viktig at siste året blir så bra som mulig. Dette ønsker jeg å være med å bidra til gjennom vervet som instituttillitsvalgt. Jeg ønsker også å fortsette å fremme saker som engasjerer studentene på hele instituttet, eksempelvis praksis, men også nye saker som kommer på dagsorden. Derfor stiller jeg til gjenvalg, og håper jeg har tilliten deres til å fortsette! 

Tidligere erfaring: 

Har tidligere sittet som instituttillitsvalgt i 1,5 år, samtidig som jeg har sittet som referansestudent i ulike emner. Jeg har også tidligere erfaring som hovedtillitsvalgt ved Forsvarets Operative Hovedkvarter.Maria Kasseth (21)

Litt om Maria: 

Hei! Jeg studerer førsteåret på 5-10, med norsk. Kommer fra ei lita bygd rett over Trondheimsfjorden. Jeg er veldig engasjert og sosial person.

Motivasjon for å stille: 

Jeg liker å jobbe å jobbe for å bedre studiehverdagen til studentene.

Tidligere erfaring: 
Jeg har vært ITV ifjor, for Institutt for filosofi og religionsvitenskap. Samt har jeg vært organisatorisknestleder i elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag.Amanda Fagerland Farrag (22)

Litt om Amanda: 

Heisann! Mitt navn er Amanda. Jeg er 22 år, og kommer fra Stavanger. Nå går jeg 3. året på MGLU1-7, noe jeg stortrives med. Jeg tror folk flest oppfatter meg som smilende og utadvendt, men også bestemt. Jeg liker å ha flere baller i luften, bli kjent med nye mennesker og utfordre med selv ved å prøve noe nytt. De som kjenner meg, vet at jeg liker å ha kontroll på hva som skjer rundt meg – enten det gjelder arrangement i linjeforeningen, hva som skjer når i studieløpet eller hvilke muligheter vi som studenter har (og kan kreve). Dermed er jeg ofte en person mine venner går til om de har spørsmål. Jeg anser meg selv som en typisk lærerstudent, som kanskje er litt ekstra opptatt av hvordan studiet er bygd opp og studiehverdagen til studentene.

Motivasjon for å stille: 

Jeg har lenge vært i tenkeboksen om jeg skal stille til ITV-vervet eller ikke. Det er først i år at jeg har kjent på den lille ekstra motivasjonen, og ønsket om å stille til valg. Jeg synes det er viktig at studieløpet er lagt opp på best mulig måte – ved at det skal være spennende og planlagt for å passe en hver lærerstudent. Studentenes helse er noe jeg er spesielt opptatt av. Det er viktig at vi konstant tenker på og snakker om den psykiske helsen blant studentene. Dette innebærer blant annet å jobbe for at alle studenter skal ha tilbud om sosiale arrangement og aktiviteter, samt tilbud om samtaler og kurs. Alt i alt, er motivasjonen min for å stille at jeg tror jeg kan bidra til å rope høyt for hva studentene trenger. Jeg har et ønske om å snakke om hva som er bra, og hva som må bli bedre. I tillegg ønsker jeg å lære mer om ILU som organisasjon og hva som skjer på campus. Jeg er nysgjerrig på hvordan ting foregår og hva som blir diskutert på de ulike møtene.

Tidligere erfaring: 

Siden jeg begynte på studiet har jeg vært engasjert i diverse verv. Jeg har hatt rollen som klassetillitsvalgt siden studiestart, og vært i referansegruppe i flere fag. Innenfor linjeforeningen har jeg hatt rolle som lagleder/trener, vært fadder og sitter nå i styret til SALT IF. I høst har jeg også vært læringsassistent. Disse vervene har gitt meg flere bekjentskap og en fot innenfor ulike deler av ILU, samt motivert meg til å ta steget videre og stille som ITV.

Jenny Cesilie Larsen (23)

 

Litt om Jenny: 

Jeg heter Jenny, er 23 år, og stiller til gjenvalg som instituttillitsvalgt for Pedagogikk og Livslang Læring. Jeg har en Bachelor i Psykologi fra Universitet i Oslo og går nå tredje semester på Master i Rådgivningsvitenskap.

Motivasjon for å stille: 
Jeg trives utrolig godt med jobben min og vil veldig gjerne beholde den så lenge som mulig. Jeg tror at vervet vil være viktigere enn noen gang framover, både for å snakke studentenes sak og som en informasjonskanal mellom oss studenter og ledelsen. I min tid som ITV har jeg vært opptatt av at vi som studenter skal bli hørt i saker som påvirker oss og at vi skal bli tatt på alvor av forelesere og instituttansvarlige. Jeg har veldig stor tro på at det å føle at man blir lyttet til og har påvirkningskraft overfor beslutninger som blir tatt er er en forutsetning for et trygt og engasjerende studentliv. Jeg håper jeg får mulighet til å fortsette å videreutvikle læringsmiljøet og bidra til å gjøre instituttet til et enda bedre sted for oss studenter å være.

Viljar Sæbbe (22)

Litt om Viljar: 

Jeg er 22 år fra Tromsø, studerer 3. året på lektorutdanningen i samfunnsfag og skriver bacheloroppgave i statsvitenskap neste semester.

Motivasjon for å stille: 
Jeg stiller som ITV fordi jeg brenner for å tale studentenes sak, og har lyst til å fortsette på dette arbeidet også inn i neste år.

Tidligere erfaring:

Jeg har to år som instituttillitsvalgt ved instituttet bak meg, og har vært programtillitsvalgt for lektorutdanningen i samfunnsfag i tre år.

Martine Louise Skulstad (24) 

 

Litt om Maritne: 
Jeg heter Martine, er 24 år, kommer fra Bergen, og går på mitt andre år på sosialt arbeid.

Motivasjon for å stille: 
I mine to år som student ved NTNU har jeg vært aktiv i ulike verv og studentengasjement, slik som linjeforeningsstyret og utviklingen av En Psykt Vanlig Uke i fjor. Jeg ville være med på å gjøre studiet og studiehverdagen så god som mulig, og stilte derfor som instituttillitsvalgt i fjor, og har ikke angret siden. Disse vervene har gjort at jeg har fått mulighet til å snakke på studentenes vegne oppover i systemer, og prøve å organisere og arrangere tiltak og arrangement som kommer til gode for studentene, både faglig, sosialt og psykisk. Igjennom denne perioden har jeg lært utrolig mye om hvordan systemet, demokratiet og studentene fungerer, og syns det har vært en spennende og givende jobb å ha. Noe som har engasjert meg ekstra mye er studentenes mulighet for medvirkning, og at de skal få ha en stemme i hvordan de ønsker å utvikle og danne seg som yrkesutøvere og som mennesker igjennom sin tid på NTNU. Det har vært store prosesser rundt dette det siste året, sammen med andre saker som har tatt opp oppmerksomheten til studentmassen, og jeg har gjort så godt jeg kunne for å få frem studentenes mening i disse sakene, og er noe jeg vil kunne gjøre enda bedre. Jeg ønsker derfor å stille til gjenvalg som instituttillitsvalgt, og fortsette med den jobben jeg gjør. Jeg ønsker å nå ut til enda flere studenter, og kunne representere så mange som mulig. Jeg håper at jeg igjen kan få deres tillit til å fortsette!

Eivor Høgmo Karlsen (22)

Litt om Eivor: 

Jeg går 2. året bachelor geografi.

Motivasjon for å stille: 

Jeg stiller som ITV fordi jeg har lyst til å være med på å gjøre en forskjell for studentene, og tror dette kan være spennende og lærerikt. Jeg er sosial, engasjert og løsningsorientert, og tror derfor jeg kan gjøre en god jobb 🙂Thale Dalbu (23)

Litt om Thale: 

Jeg går første året på master i geografi og har tatt en bachelor i geografi ved NTNU. Jeg er positiv, pliktoppfyllende og liker å ha orden på sakene. Som person vil jeg si at det er lett å ta kontakt med meg hvis det skulle være noe og er ikke redd for å snakke på vegne av studentene.

Motivasjon for å stille: 
Jeg ønsker å kunne være et bindeledd mellom studentene og instituttet/FTVene slik at sakene som studentene er opptatt av blir hørt. Jeg har selv fått hjelp av ITV ang. forskjellige saker og synes dette er et viktig tilbud og vil gjerne være del av dette selv. Jeg synes det er viktig at studentenes saker blir hørt og fulgt opp på en skikkelig måte!

Tidligere erfaring: 
Jeg har sittet som vara i planutvalget i Øyer kommune i tidsrommet 2015-2017. Jeg har også vært avdelingsleder for en avdeling ved Lilleputthammer Familiepark den siste sommeren og har blitt vant til å høre på hva de ansatte har å si og formidle dette videre til ledelsen, positivt som negativt.