Suppleringsvalg Høst 2020

  • av

 


Heisann! Mitt navn er Adrian og jeg stiller til valg som
instituttillitsvalgt for Pedagogikk og Livslang Læring fra Høsten 2020. Jeg er utdannet adjunkt og skal levere mastergradsavhandling i rådgivningsvitenskap våren 2021. Viktige saker for meg er å sørge for at studenter får god oppfølging på tilbakemeldinger og utdypende svar på spørsmål de måtte ha om studiet sitt. Jeg tar våre rettigheter som studenter på alvor og vil jobbe for at disse overholdes. Som tillitsvalgt for instituttet ønsker jeg å bidra til at det skal være enkelt å ta kontakt og samtale om studietilbudet og læringsmiljøet
på IPL. 

 


My name is Paula Castrejon I came from Spain, but I am currently living in Norway. I have a Bachelor degree in Kindergarten with a special mention in second language learning. 

I think I could be the perfect candidate for this job because I could combine my range of experience with my ability to be a compassionate, enthusiastic, making this a positive contribution to your school district and larger community.

 

 

Mette Øverli

Hei!

Jeg søker på stillingen som instituttillitsvalgt for instituttet for sosialt arbeid.

Jeg heter Mette Øverli, er 21 år gammel og går første året på barnevernspedagogikk. Jeg ønsker å stille som ITV fordi jeg er en åpen person som liker å ta ansvar og hjelpe andre mennesker. Svarene jeg fikk under allmøtet i dag ga meg også et veldig godt inntrykk i tillegg.

 


Lina Tungodden

Hei, mitt navn er Lina Tungodden og jeg studerer Bachelor i Barnevern her på Tunga.  

Jeg har valgt å stille som ITV fordi jeg ønsker å være med å påvirke hvilket lærings- og studiemiljø vi har. I situasjonen med Covid-19 og et annerledes semester er det spesielt viktig at vi studenter engasjerer oss for å sikre både at vi får et forsvarlig studietilbud og tilstrekkelig med fysiske møteplasser som gjør at vi kan ivareta studiemiljøet på en god måte.  

Jeg har relevant erfaring gjennom flere år som aktivt medlem i Redd Barna sin ungdomsorganisasjon Press. Her satt jeg i styret for lokallaget i Bergen og var også involvert i flere faglige komitéarbeid på nasjonal basis. Det gjør at jeg har fått god erfaring med organisasjonsarbeid, hvordan arbeide systematisk innenfor formelle strukturer, forberede møter og fremme viktige spørsmål både skriftlig og muntlig.  Som en aktiv del av organisasjonen har jeg også sett hvor viktig det er med kommunikasjon mellom de ulike leddene.  

Jeg har derfor lyst til å være med å forbedre kommunikasjonen og skape et godt samarbeid med de andre studentene og ledelsen. Det er viktig for meg at alle blir hørt og får en sjanse til å vise stemmen sin. Jeg ønsker at du skal kunne komme og stille spørsmål og dele tanker om hva du mener bør forbedres på instituttet. 

Som person er jeg trygg og utadvendt og formulerer meg godt både skriftlig og muntlig. Jeg trives godt i samarbeid med andre og har stor arbeidskapasitet som jeg også gjerne vil bruke til å fremme studentenes interesser.