Vrimledagen 2020 er avlyst

  • av

På grunn av Covid-19 er det bestemt at det ikke blir noen Vrimledag på Dragvoll i år. Vi jobber med andre muligheter for å få ut informasjon til våre nye studenter, og vil komme med mer informasjon om dette fortløpende.