Valg 2020

  • av

Hei studenter ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap! Det er nå klart for valgukene for våren 2020. 

Du kan gå inn på https://innsida.ntnu.no/valg/ og avlegge din stemme! Valget åpner kl. 08:00 23.04 og stenger 23:59 den 03.05
Under finner du alle kandidatene ved vårt fakultet! Både til ITV-er og FTV-er!

Fredrik Stensen Lier, 23 år 

 

Hei!
Jeg når allerede vært FTV ved SU i ett år. Det har vært en super opplevelse,
hvor jeg føler at jeg kan være med på å gjøre en reell forskjell for studentene
ved vårt fakultet. Jeg studerer for øyeblikket årsstudium i pedagogikk, da som
et breddeår i en bachelor i sosialantropologi. Jeg har tidligere ved styreverv
gjennom organisasjonen 4H. Jeg har vært innom verv som leder og nestleder, samt
økonomiansvarlig ved 4H sitt alumnstyret i Oppland fylke. Jeg mener at de
erfaringene ved styrearbeid og at jeg allerede har gjennomført et år som FTV
gjør at jeg kan fortsette å gjøre en god jobb som FTV.

Hovedgrunnen for at jeg fortsatt har lyst til å sitte i dette vervet er fordi
jeg føler at det er mye mer jeg kan få til. Jeg ønsker å fortsette å jobbe for
et bedre psykososialt miljø for studentene ved NTNU. Det er alt for mange
studenter som sliter med å nå ut, og det å skape seg et godt og trygt sosialt
nettverk. Dette er noe jeg mener at NTNU som institusjon burde jobbe mer for,
da blant annet å bli flinkere til å trekke inn linjeforeninger mer aktivt med
tanke på samarbeid (faglig og sosiale arrangementer).

Kvalitet på utdanning er også en viktig sak å kjempe for! Her er det viktig at
man fortsetter arbeidet ved å støtte oppunder referansegrupper og
programtillitsvalgte, samt instituttillitsvalgte, slik at studentenes budskap
når frem. Dette er bærebjelken i studentdemokratiet ved at man klarer å få opp
stemmen til gjennomsnittsstudenten ved vårt universitet. 

 

Sigurd Solheim, 22 år. 

Hei!

Mitt navn er Sigurd, og jeg skriver nå bachelor i Sosiologi. Jeg ønsker å stille til rollen som fakultetstillitsvalgt (FTV) fordi jeg har et hjerte som brenner for mine medstudenters beste, og et engasjement som stadig strekker seg lengre enn det mine verv tillater. Med erfaring fra både Studentmediene og som linjeforeningsleder for Socius Extremus, samt som nåværende representant i Studenttinget, føler jeg meg godt rustet til rollen som FTV. Jeg har god oversikt over både studentdemokratiet og frivilligheten i Trondheim, samt prosessene som foregår på NTNU generelt.

Jeg vil gjøre mitt beste for å representere studentene opp mot ledelsen på fakultetet, samt jobbe aktivt for en enda bedre studiehverdag for alle og enhver. Det er viktig for meg at studentene blir hørt og prioritert, og at muligheten for studentmedvirkning ivaretas på en rettferdig måte i alle saker som angår studentene. Jeg ønsker også en bedre informasjonsflyt ut til studentene ved fakultetet, slik at alle vet hva de tillitsvalgte jobber med. 

For å gjøre studenthverdagen enklest mulig for alle uavhengig av fagvalg, ønsker jeg å legge til rette for universell utforming der det er hensiktsmessig, spesielt på de nettbaserte tjenestene. I tillegg brenner jeg for økt fokus på arbeidslivsrelevans, da jeg kjenner flere medstudenter på fakultetet som er usikre på hvordan de skal bruke kunnskapen sin etter endt studie. Jeg gleder meg til å jobbe for ditt beste, og håper at du ser på meg som en god kandidat til rollen som FTV.

Om du har noen spørsmål rundt mitt kandidatur, ikke nøl med å ta kontakt! Jeg er å nå på tlf: 91369839 eller sigusol@stud.ntnu.no. Godt valg!

Edvard Fåkvam, 24 år. 

Ønsker å stille til den som er ledig nå til sommeren.
 
 
 

Emma Solberg, 23 år
Hei! Jeg heter Emma, er snart 24 år og går grunnskolelærer 1-7, i 3.klasse. Jeg elsker å være student, og ønsker hele tiden å utfordre meg selv. Siden jeg ble student har jeg vært aktiv i ulike verv og studentengasjement er viktig for meg. Jeg er engasjert, sosial og pålitelig, noe som passer seg godt i vervet som ITV. Jeg valgte derfor å stille til ITV i fjor høst, og har ikke angret siden. I denne perioden har jeg lært utrolig mye, og synes det er spennende og givende å jobbe som instituttillitsvalgt. Noe som har engasjert meg ekstra det året jeg har vært ITV er obligatorisk undervisning og praks

is. Det har vært store prosesser rundt begge områdene, og jeg synes det er veldig viktig at studentenes stemme når frem i disse prosessene. Det ønsker jeg å fortsette med, og vil jobbe for å nå ut til enda flere studenter, slik at jeg kan representere studentene i størst mulig grad. Derfor stiller jeg til gjenvalg, og håper å få tilliten deres til å fortsette!

Knut Heggheim Lee, 25 år

Hei! Eg har veldig lyst til å bli instituttilitsvalgt for alle dei flotte lærerstudentene her på NTNU. Eg har følgt tett med på saker som har vore dei to første åra på studiet. Og diskutert flittig med andre studenter, så eg trur eg kan vere eit fint tilskudd til dei andre itvene. Eg har lyst å 

jobbe meir med praksis og forsøke å gjere det betre, etter mykje dårlig informasjonsflyt og mykje krøll. Eg har vore instituttilitsvalgt ein gong tidlegare ved institutt for sosiologi og statsvitenskap. Så no er eg klar for å forsøke å gjere lærerutdanningen betre, eller iallefall vere dikkas talerør.

 

 

 

Herman Nesse, 22 år

Mitt navn er Herman, og jeg søker som institutt-tillitsvalgt. Jeg er aktiv i SALT Friluftsliv, hvor jeg er en ansvarlig for kommunikasjon og sosiale medier, og jeg er også klasserepresentant for klassen min. Tidligere har jeg også være nestleder i elevrådet på folkehøgskole. Det første man legger merke til med meg er at jeg elsker å snakke med folk, og dette er en grunn til at jeg jeg passer ypperlig til denne stillingen. Studentenes medbestemmelse og stemme er svært viktig, det er jo tross alt vi som skal ha nytten av hva vi studerer. Ettersom jeg er flink til å snakke med alle og enhver, føler jeg at jeg er flink til å fange opp studentenes generelle consensus innen mange temaer. Lærerstudiet er et velfungerende studie, men det er rom for forbedringer. Det er dette jeg håper på bidra med.

Baldur Kjelsvik, 25 år 

Hei, Jeg heter Baldur Kjelsvik, og jeg stiller til valg som instituttillitsvalgt for profesjonsstudiet i psykologi fra høsten 2020. Jeg er 25 år gammel, og går tredje klasse (kull 41). Med klare meninger og erfaringer som tidligere kulltillitsvalgt, har jeg nå bestemt meg for å trappe opp og jobbe for alle medstudenter på hele instituttet som ITV! Fra barneskolen av har jeg alltid rukket opp hånda og snakket i timen. Jeg har aldri vært redd for å stille spørsmål, få oppklaring eller gi kritikk. Denne erfaringen akter jeg å ta med videre som bindeleddet mellom studenter og ledelsen på instituttet. Jeg har fra før av en bachelor i Informatikk fra Gløshaugen, et årsstudium i psykologi fra Universitetet i Reykjavik, og erfaringer fra utvekslingsopphold i Groningen, Nederland, nå i vår. I fjor var jeg kollokvieleder i kognitiv psykologi. Disse erfaringene har gitt meg nyttig innsyn i hvordan andre universiteter og fagmiljøer behandler studenter og løser problemer. NTNU gjør mye bra, men som landets største universitet har vi forbedringspotensiale på flere områder! Dette er noen av sakene jeg ønsker å jobbe med: – Bedre kommunikasjon mellom studieveiledere og studenter – Forbedre systemer for kvalitetssikring (for eksempel gjøre referansegrupper mer betydningsfulle) – Forenkling av utveksling – før, under og etter. – Fleksibilitet i obligatoriske aktiviteter – Tilpasning av studieplan når man faller litt utenfor Jeg er utadvendt og organisert, og det skal være lett å ta kontakt med meg i gangene på Dragvoll, eller i meldingsboksen på sosiale medier, dersom du har en sak på hjertet. Det blir mitt mål i høst å tale studenters sak! Gjennom min tid som ITV for psykologistudenter, ønsker jeg å legge grunnlaget for høy utdanning, godt studiemiljø og en enklere hverdag både for oss og for fremtidige studenter. Stem på meg som instituttillitsvalgt høsten 2020! 

Ailin Timannsvik, 28 år

Jeg ønsker å stille på nytt som instituttillitsvalgt for bachelor psykologi. Det har vært lærerikt og kunnskapsrikt å få lov å sitte som itv det året som har gått. På mitt forrige kandidatur brukte jeg store ord som at sammen skaper vi innovasjon, og at vi er morgendagens helter. Det tror jeg på fortsatt, og ønsker å stå for at vi i studentrådet, sammen med våre medstudenter, kan skape den beste morgendagen på vårt institutt. Vi er inne i et skifte, med endringer som vi ikke vet helt konsekvensen av. Jeg, med hånda på hjertet, vil gjøre mitt beste for at de endringer som trår i kraft, de er til det beste for studenter generelt. Det har vært en jobb som jeg har satt høyt på prioriteringslisten, og det vil jeg fortsette å gjøre. Styrken etter ett godt år, spesielt sammen med mine kjære kolleger, ligger i at jeg nå vet hvordan man går frem, er kjent med reglement og studenter vet nå hvem de skal forholde seg til. Jeg viser også til at studentene har vist, og uttrykt at de er fornøyde med den jobben jeg har gjort så langt. 🙂 Noe av det arbeidet som ble påbegynt under min stilling er heller ikke ferdig utarbeidet, slik at jeg ønsker å følge sakene videre.

Guro Holte Igesund, 26 år

Institutt for psykologi ved NTNU er en av institusjonene som skal videreutviklepsykologien og utdanne fremtidens fagfolk. For at instituttet skal klare denne oppgaven, er innspill fra studenter om hvordan studiet fungerer, hva vi ønsker oss på timeplanen, forslag til arbeidsmetoder, ting vi hadde positiv erfaring med på utveksling eller andre impulser, viktige. Studentene har førstehånds erfaring med studieprogrammene, og det er langt flere av oss enn av ansatte på instituttet. Det er vår rett og vårt ansvar å bidra til å utvikle fagfeltet vi er i ferd med å bli en del av, for vår egen og de som kommer etter oss sin skyld. For at disiplinen skal komme videre, og Norge skal kunne møte morgendagens utfordringer, må vi sørge for at psykologien som praktisk og akademisk disiplin beveger seg fremover også på Dragvoll. Jeg vil jobbe for å heve studiekvaliteten ved å jobbe for – å utfordre undervisere til å ta i bruk nye former for undervisning og vurdering. – at referansegruppesystemet fortsetter å være en kilde til fornying for emneansvarlige og forelesere. – at studenter ivaretas på alle nivå. – at studentene bør tas seriøst som arbeidstakere på universitetet. Stud.ass.-lønn bør slutte å være sentralt regulerte flate satser bestemt av NTNU, og nivådeles eller frislippes slik at den kan tilpasses hver students kompetanse og ansiennitet. – at studenter får så mye individuell tilbakemelding som mulig, som vi vet er betydningsfullt for motivasjon og læring. – at internklinikkene videreføres, og at det jobbes med en bedre overgang til internklinikk som gir forutsigbarhet for studenter. – at planlegging og implementering av RETHOS blir et løft, og en mulighet til å imøtekomme studenters ønsker. Jeg har en halv bachelor i psykologi, og går nå fjerde året på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Jeg har altså vært her en stund, og nå har jeg lyst til å være instituttillitsvalgt. Jeg har en del erfaringer fra instituttet jeg tror kan være nyttig som ITV. Jeg har vært referansegruppestudent i tre emner, stud.ass. tre semestre, hatt profesjonsstudiets forskningsstipend, og forrige høst var jeg på utveksling. Alle disse erfaringene har gitt meg et nytt perspektiv på instituttet og dets retningslinjer og rutiner. Jeg har også hatt et noe kronglete studieløp grunnet studiebytte, som har betydd at jeg hele veien har måttet orientere meg om ulike måter å løse studieløpet på, og fordeler og ulemper med hver av dem. Dette er kunnskap jeg tror kan komme til nytte i rollen som ITV, der jeg ønsker å jobbe for løsninger som både er fleksible for studentene, og ivaretar studiekvaliteten. Jeg har lang erfaring med frivillig- og tillitsvalgtarbeid. Jeg har tidligere sittet i styret for Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) Trondheim, vært leder for Framtiden i våre hender Trondheim studentlag, og var nestleder i elevrådet på Seljord folkehøgskule. Nå sitter jeg som leder av Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening. Jeg er oppmerksom på at en stilling som tillitsvalgt for studentene i Psykologforeningen kan komme i konflikt med rollen som tillitsvalgt for alle IPS sine studenter. Min vurdering er at jeg vil klare å skille mellom de to rollene, og respektere hvert mandat, blant annet fordi jeg har erfaring fra både bachelor- og profesjonsstudiet. Hvis det skulle oppstå situasjoner med tydelig interessekonflikt, vil jeg samarbeide med de programtillitsvalgte. Dersom du synes dette er en problematisk rolleblanding, foreslår jeg at du stemmer på en annen kandidat, som jeg i så fall ser frem til samarbeid med. Jeg stiller fordi jeg er motivert for arbeidet, tror jeg vil kunne gjøre en god jobb, og er opptatt av at rollen som ITV fortsetter å være aktiv etter det gode arbeidet som er blitt gjort de siste årene. Godt valg!

 

Dima Mohamad, 29 år
Little about myself: I am the PTV for the MPhil Childhood Studies program. I have a Bachelor of education, Diploma of educational qualification and a Master’s in Clinical psychology. I moved recently to Trondheim to start a new master’s program and I want to make the maximum I can from my experience here. I am interested in being the representative for the Department of Education and Lifelong Learning, hoping to take an active role in communicating, influencing and representing the group that I belong to.

Fredrik Billington, 22 år
Jeg stiller til gjenvalg som ITV på sosial antropologi, fordi det er en interessant og givende posisjon. Jeg går foreløpig andre året bachelor, med ønske om å søke master i faget. Jeg har tidligere sittet som ITV for SOSANT og mener jeg har representert både studiet, studentene, og insituttet på en god måte. Jeg brenner veldig for det faglige, samtidig som jeg er engasjer i de andre formene for samfunnsvitenskap. Et punkt jeg kjemper for er større samarbeid på tvers av institutter, spesielt innad i SU fakultetet. Da med tanke på spesielt valgfag, veiledning, og en større mulighet for interdisiplinære samarbeid, spesielt på master Annet punkt jeg har kjempet for, og kommer til å kjempe videre på er arbeidslivsrelevansen til Sosial antropologi. Spesielt med tanke på Praktisk Pedagogisk Utdanning for masterstudenter på NTNU. Dette er et tilbud vi ikke har hatt tidligere, og som vi burde få til snarest. Jeg har sittet som ITV før og er da kjent med de administrative oppgavene som følger, jeg har god kontakt med insituttet, og kjenner til de fleste prosedyrene. Du kan dermest stole på meg til å representere deg og ditt studium på SOSANT på en god måte, og fremme studentenes interesser opp mot både instituttet og fakultetet.

Hanna Drag Lysø, 21 år
Jeg ønsker å stille som ITV da dette høres ut som en spennende, lærerik og givende jobb. I tillegg liker jeg å kunne være med å gjøre en forskjell for studentene ved sosant, dersom det er noe de vil ta opp, trenger noen å snakke med, eller bare lurer på noe. Har tidligere erfaring og kurs som tillitsvalgt fra forsvaret, så jeg er ikke helt ukjent med tillitsvalgt-rollen.

Sigmund Hauge Fagge, 22 år
Jeg ønsker å stille til valg som instituttillitsvalgt ved institutt for sosiologi og statsvitenskap av flere grunner. Først og fremst har jeg et ønske om å bidra til at alle studenter ved instituttet skal ha en mulighet til å få utløp for sine tanker om egen studiehverdag. Videre tenker jeg at vervet vil kunne vise seg både lærerikt og interessant for min egen del ved at jeg vil få innsikt i, og erfaring med, samspillet mellom instituttet og studentene. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å sette meg raskt inn i arbeidsoppgavene som følger med vervet som instituttillitsvalgt, og håper å kunne bidra positivt for studentene ved instituttet.

 

Anders Lie Hagen, 21 år
Hei! Mitt navn er Anders, og jeg stiller til valg som lektortillitsvalgt for SU-fakultetet. Jeg ønsker å være en synlig tillitsvalgt for alle lektorstudentene på fakultetet. Jeg går lektorutdanning i samfunnsfag, men tar også emner i geografi. Det gjør at jeg har god kjennskap til begge instituttene som har ansvar for fakultetets lektorprogrammer. Lektorprogrammenes organisering på tvers av institutter gjør jobben som tillitsvalgt spesielt viktig. Jeg vil være en tydelig representant for saker som opptar lektorstudentene. Selv er jeg spesielt opptatt av at det faglige og sosiale fellesskapet blant lektorstudenter. Har erfaring fra andre tillitsverv tidligere, og er nå motivert for å representere og skape engasjement for lektorstudentenes interesser.