Søknad om tavleplass på Dragvoll

  • av

Det er nå tiden for å søke om tavleplass på Dragvoll for studieåret 2019/2020!

Reglement og søknadsskjema finner du her.

Søknaden leveres på studentrådskontoret (i bygg 2 nivå 3 på Dragvoll) eller sendes pr. mail på ktrvakt@gmail.com 

Søknadsfristen er i år satt til 25. mai 2019. Spørsmål rettes til studentrådskontoret på Dragvoll (bygg 2 nivå 3). Tlf.: 73596742.

 

Selv om organisasjonen har tavleplass dette studieåret så MÅ det søkes om plass for neste studieår! Se vedlagte reglement.

De som får tildelt tavleplass vil få svar på mail i løpet av juni.