Kandidater til valg av FTV

  • av

Her kan du stemme!

Navn: Fredrik Stensen Lier
Alder:
22 År
Studiet: Sosialantropologi

Jeg har studert ved NTNU Dragvoll i snart to år, og har lyst til å gjøre en innsats for at alle skal ha en så bra studietid som mulig! Sitter nå i referansegruppe og har lang erfaring i ungdomsorganisasjonen 4H, hvor jeg har jobbet for at ungdom i alle aldre skal bli hørt både i det lokale og på fylkesbasis.

Den erfaringen jeg har fra tidligere verv, har gjort at jeg ikke skyr situasjoner der det kan oppstå konflikter. Dette sammen med et ønske om å bedre studiehverdagen for studenter ved NTNU i Trondheim. Når undersøkelser viser at 1/3 studenter føler seg ensomme, mener jeg at NTNU og fakultetet har ansvar for å bedre denne situasjonen. Dette er noe jeg har lyst til å kjempe for som fakultetstillitsvalgt (FTV).

Jeg mener at den erfaringen jeg har med meg fra andre verv gjør at jeg egner meg godt som FTV.

 

Navn: Magnus Landheim
Alder: 23
Studieretning: Pedagogikk Bachelor

Jeg ønsker og stille som fakultetstillitsvalgt igjen da jeg ønsker å utrette enda mer i følgende år. Jeg har til nå kun sittet et semester som internt ansvarlig for studentrådet SU og har store planer for året som kommer.  Gjennom min tid i studentdemokratiet har jeg utviklet gode relasjoner i fakultetet og lagt et godt grunnlag for videre påvirkning.

Min absolutte kjernesak som tillitsvalgt er selve kvalitetssikringssystemet. Dette fungerer ikke slik det skal den dag i dag.  Gjennom mitt verv har jeg så langt fått gjennom et mandat til å videre undersøke kvalitetssikringssystemet. Her skal vi i større gruppe se på hva som er de største problemene for systemet og hva som gjør at det ikke er helt holder stand. Jeg mener at mye av problemene oppstår da det ikke er en god nok kommunikasjon om hva og hvordan rapporteringene skal inneholde.  En holdningsendring fra ovenfra og ned og nedenfra og opp må på plass for at hele systemet skal kunne fungere! Kvalitet i utdanningen er det viktigste for oss studenter og sikringen av kvaliteten er viktig og noe en må bli mer bevisst på!
Fra tidligere har jeg en del erfaring da jeg har vært med i linjeforening samt vært både PTV og ITV før jeg gikk inn i rollen som fakultetstillitsvalgt. Medbestemmelsen og representasjonen i viktige møter som er avgjørende for studentenes hverdag er noe jeg virkelig brenner for!

Jeg er her for å ivareta studentenes stemme og sørge for at alle studenter blir hørt!