Ekstraordinært allmøte! Suppleringsvalg av FTV

  • av

Fredag 30. november kl. 12-13 vert det arrangert ekstraordinært allmøte for studentar ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på auditorium D1 (Dragvoll). Ein av dei noverende fakultetstillitsvalgte (FTV) har blitt valgt inn på heiltid i arbeidsutvalget i Studenttinget  (gratulerer!), og må difor fråtre frå FTV-vervet. Det må dermed supplerast inn ein ny FTV som tek over vervet frå og med januar 2019. Sjølve valet vil skje ved urneval på allmøtet, og ikkje elektronisk.

Link til arrangement på Facebook finn du her!

Sakspapira vert posta her og på arrangement på facebook så snart dei er klare.