Kandidater til fakultetstillitsvalgt-vervet (FTV)

  • av

Her er kandidatene til fakultetstillitsvalgt-vervet:

 

Helene W. Zacho

Alder: 22
Studieretning: Bachelor Psykologi (1 året)
Hvorfor stiller du til valg?
– Jeg er en person som ønsker å gjøre det beste for andre, og passe på at alle har det bra. Jeg er både omsorgsfull og har humor rundt det aller meste, men kan samtidig være seriøs og tøff i ellers vanskelige situasjoner. Jeg søker på denne stillingen fordi jeg mener jeg kan være en ressurs.

Har du relevant erfaring som kan være nyttig i vervet?
– Jeg har tidligere vært tillitsvalgt 2 ganger i militæret, og gjennom dette har jeg fått et tillitsvalgtkurs. Jeg ble først valgt som tillitsvalgt under rekruttperioden, og deretter ble jeg valgt igjen da jeg kom til tjenestestedet. Gjennom dette fikk jeg mye erfaring med konfliktløsning og snakke med høyere befal/autoriteter.

På hvilken måte er du egnet til å være tillitsvalgt?
– Mye av dette er nevt over, men jeg kan også legge til at jeg er veldig lærevillig. Jeg mener selv jeg har stort pågangsmot og gir meg ikke selv om jeg møter noen utfordringer. Jeg trives godt med å jobbe i grupper for å få en felles løsning, men har heller ikke noe imot å måtte eventuelt ta tøffe løsninger alene og deretter stå for dem. 

– Har du noen saker eller områder du ønsker å forbedre?
Siden jeg ikke har vært her så veldig lenge har jeg ikke fått sett igjennom alt som eventuelt kan gjøres her, men som tidligere nevnt er jeg lærevillig. Hvis det er noe jeg merker jeg har lyst til å endre på, er dette noe jeg kommer til å jobbe for.

 

Karoline Abildsnes

Mitt namn er Karoline Abildsnes, eg er 23 år og går fjerde året på lærarutdanninga på Kalvskinnet. Som kandidat til vervet som fakultetstillitsvalt (FTV) er ei av mine hjartesaker ei viktiggjering og betre organisering av referansegrupper og programtillitsvalte. På mange institutt ved fakultetet vårt fungerer ikkje dagens ordning slik den er meint å gjere. Både referansegruppestudentar og programtillitsvalte er viktige student-stemmer som fortener å bli høyrt, og som kan bidra til å skape ein betre studiekvardag og kvalitet i utdanninga.

Etter at eg no har satt i vervet som FTV sidan september i fjor, er det ei langt meir orientert og erfaren jente som stiller til gjenval no. På dette året har eg lært særleg mykje om korleis studentdemokratiet fungerer, og erverva erfaringar og kunnskap som vil komme godt til nytte i det vidare arbeidet. I tillegg har dette vore eit verv eg har trivst i, og har mykje motivasjon for å halde fram med. Eg veit kva som krevst av tid, energi og organisering – og er klar for å lære enda meir.

Som FTV vil eg halde fram med å jobbe for å vere synleg i mitt arbeid for studentane på Dragvoll, Tunga og Kalvskinnet. Eg er motivert for å ta ansvar og til å bidra som best eg kan med mi evne til å vere løysingsorientert, reflektert og utadvent.

Eg set stor pris på å få di stemme!

 

Følg denne linken for å stemme!