Kandidater (ITV) for institutt for psykologi (IPS)

Dette er årets kandidater som instiuttillitsvalgte på institutt for psykologi:

 

Kristian Arne Iversen

Alder: 23 år.

Studie: Master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi.

Hvorfor stiller du?
Jeg stiller som kandidat ettersom det høres ut som et svært spennende verv, og siden jeg ønsker å få innsikt i universitetets drift. Jeg liker å engasjere meg i studentmiljøet i Trondheim, og dette er en god mulighet til å kunne bruke dette engasjementet til å forbedre utdanningstilbudet ved psykologisk institutt på NTNU.

Har du relevant erfaring som kan være nyttig i vervet?
I tillegg til å være frivillig på Studentersamfundet, sitter jeg i styret for NTNUI karate som
materialforvalter, og var musikalsk sjef for Psykologirevyen 2018. Jeg var også tillitsvalgt i
mitt lokale skolekorps i flere år.

På hvilken måte er du egnet til å være tillitsvalgt?
Ettersom jeg har deltatt i referansegrupper for en rekke fag i løpet av min tid på NTNU, har
jeg erfaring med å høre på innspill fra medstudenter, og å ta dem med til emneansvarlige og
diskutere hvordan disse behovene kan imøtekommes på best mulig måte. Jeg har derfor også
allerede en del innblikk i hva som verdsettes hos psykologistudenter på NTNU.

Har du noen saker du har lyst til å jobbe med?
En av sakene som jeg ønsker å jobbe med er å øke kvaliteten på psykologiforelesningene ved
NTNU. Noen forslag til måter dette kan gjøres på er å stille høyere krav til foreleserne, og å
legge opp til mer interaktiv læring. Dette vil gagne både studentene som får bedre
undervisning, og instituttet ettersom flere vil gå i forelesningene

 

Sol-Andrea Ness

Alder: 22

Studie: Master i arbeid- og organisasjonspsykologi

Stiller fordi jeg ønsker å få organisasjonserfaring igjennom verv dette skoleåret, og fordi jeg tror det kan bli en lærerikt prosess. Jeg har ikke mye erfaring med dette fra mine universitetsår, men har hvert elevrådsleder i grunnskolen da jeg blant annet fikk være med i bydelsråd, noe jeg syntes var veldig gøy. Jeg passer som tillitsvalgt fordi jeg er kreativ og punktlig.

 

 

 

Følg denne linken for å stemme!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *