Retningslinjer for fadderukene

Retningslinjene skal bidra til at alle får en best mulig fadderuke. De skal også tydeliggjøre ansvarsområdene til de ulike aktørene i fadderukene. Hver enkelt linjeforening bør i tillegg ha egne retningslinjer, og de følgende retningslinjene kan være et godt utgangspunkt.

Fadderrollen

● Vær bevisst på din rolle som representant for NTNU og fagområdet ditt. Utvis god oppførsel og vær
en god rollemodell.
● For studierelaterte spørsmål, henvis til studieveileder, nettsider og Blackboard. Det som gjaldt for
deg som ny student trenger ikke gjelde for nye kull.
● Oppfordre fadderbarna til å møte på studieprogrammets orienteringsmøte og oppstartsprogram.
● Ta initiativ til å skape og opprettholde et inkluderende miljø innad i faddergruppen.
● Alle former for diskriminering, mobbing og uønsket oppmerksomhet mot fadderbarn er
uakseptabelt.
● Vær bevisst på det asymmetriske maktforholdet mellom faddere og nye studenter, og utnytt aldri
maktposisjonen til egen vinning.
● Skap trygge rammer på arrangementer.
● Vær tilgjengelig, men ikke ta på deg mer ansvar enn du kan håndtere.
● Bidra til et positivt førsteinntrykk av hva det er å være student ved NTNU. La ikke eventuelle egne
negative erfaringer prege studiestarten for fadderbarna.
● Informer fadderbarna om at de kan ta kontakt dersom de opplever drikkepress eller andre
ubehagelige situasjoner.
● Avstå fra all seksuell aktivitet med fadderbarn i fadderukene.
● Hold fadderbarna informert om telefonnummeret til dagsansvarlig/fadder/edruvakt/faddersjef.
● Det er nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler. Faddere har et ekstra ansvar for å sette standard
og følge med.

Fadderbarn

● Meld ifra om frafall og når du drar hjem slik at fadderne har oversikt over alle.
● Alle former for diskriminering, mobbing og uønsket oppmerksomhet mot andre er uakseptabelt.
● Det er nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler, og som deltaker av fadderukene forventes det at
dette respekteres. Meld ifra til politiet hvis du observerer bruk av ulovlige rusmidler.

Arrangementer

● Vær bevisst på å utforme ulike typer aktiviteter og arrangement slik at alle studenter føler seg
velkomne og kan delta.
● Fadderukene skal ikke ha drikkepress. Arrangementer skal alltid tilby annen drikke enn alkoholholdig
drikke, og fokuset skal ligge på å introdusere fadderbarna for studiene, studiebyen og
studiekamerater.
● Det oppfordres til å samarbeide med «Lykkepromille». http://lykkepromille.no/
● Se de rundt deg. Trenger noen hjelp så si ifra til din nærmeste fadder/faddersjef/faddervakt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *