Kandidater (ITV) til institutt for psykologi!

Dette er årets kandidater som instituttillitsvalgte på institutt for psykologi:

Kandidat: Ida Maria Brennhaugen

Hei,
eg heiter Ida Maria Brennhaugen og stiller til val som instituttstillitsvald for profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU frå hausten 2018. Eg er 26 år og går i kull 40 på profesjonsstudiet, i tillegg til at eg har ein bachelor i psykologi frå Tyskland.

Eg har alltid vore den eleven som rakk opp handa og sa ifrå i klasserommet, og har tatt med meg den mentaliteten inn i universitetsverda. Tilbakemeldingar – på godt og vondt – er i mine auge eitt av dei viktigaste midla me har for å sikre god kvalitet på undervisinga vår, og eg ynskjer å vere det bindeleddet mellom studentane og leiinga på instituttet som sørgjer for at våre synspunkt kjem opp og fram.

Det vil vere viktig for meg å vere synleg og tilgjengeleg for studentane, båe i korridorane på Dragvoll og over sosiale media. Eg legg æra mi i å vere organisert og ryddig, og er svært opptatt av å halde medstudentane mine informert om kva stoda er til ein kvar tid, slik at dei gjennom meg kan få eit innblikk i kva som rør seg i høgare organ. Sjølv om ein del langsiktige mål kanskje ikkje vert nådd i løpet av mi eiga studietid, ser eg det som essensielt å legge eit godt grunnlag for framtidige generasjonar av profesjonsstudentar, slik at òg dei kan profitere av eit godt studietilbod av høg kvalitet.

Dei siste månadane av vårsemesteret 2018 sit eg som konstituert ITV for profesjonsstudentane, og får såleis ei god innføring i kva vervet inneber. Eg håpar å kunne bruke kunnskapen eg opparbeider meg no òg neste semester.

Stem difor på meg som ITV for hausten 2018!

 

Kandidat: Aase Martens

Hei!

Mitt navn er Aase Martens og jeg stiller til valg som instituttillitsvalgt, ITV. Dette er et verv som jeg er svært interessert i og motivert til å utføre på en veldig god måte for bachelor- og årsstudentene.

Jeg går 2. året og skal allerede skrive bachelor neste vår. Dette er ikke noe jeg skal ta noe heder for, fordi det er ikke noe spesielt jeg har gjort, annet enn å spørre studieveileder. Det er rett og slett ikke noe problem å stokke om på emner og tilpasse studieplanen slik du vil. Dette er noe kanskje få er klar over, men slike ting som dette, kommer fram først når folk spør. Ikke nødvendigvis som en stor sak, men likevel nyttig å informere dere alle om.

Jeg er villig til og har allerede begynt å sette meg godt inn i alle sidene ved studiet og instituttet, og slik at jeg kan informere klart og tydelig videre.
Jeg ønsker å fortsette på den gode informasjonskanalen Jasmin skapte mellom seg og studentene i fjor.

I tillegg er oppgaven til en ITV å representere studentenes meninger og responser til instituttet videre oppover til fakulitetstillitsvalgte på studentrådsmøtene. Her tror jeg at jeg vil klare å gi en objektiv videreformidling begge veier. Og dersom dere føler jeg ikke gjør dette godt nok, håper jeg virkelig på å få tilbakemeldinger på det. Det er viktig for meg å ikke holde tilbake og heller forklare for mye enn for lite.

Mitt ønske først og fremst er å være tilgjengelig, og ikke bare ved å gi dere informasjon eller være på Facebook, men også personlig. Det skal være en lavterskel for å snakke med meg. Selv om du tenker det kanskje ikke er noe som gjelder flere studenter på noe generelt plan, og kanskje det bare er du som lurer på akkurat det, så skal du kunne føle det er lett å kommunisere med meg om egentlig hva som helst (helst studierelatert). Det håper jeg på.

Håper dere vil merke at jeg er åpen og ærlig, en som du kan snakke med uansett. Som ITV vil jeg være både sosialt omgjengelig og tilgjengelig slik at du får svar på det du lurer på, men også gi deg videre veiledning og råd om jeg vet om videre.

Fram til nå er det flere saker som har blitt tatt opp. Bla. a. den tette plasseringen av eksamen i kognitiv psykologi og eksamen i sosialpsykologi, klinikksaken (profesjonsstudiet først og fremst), og…
Mitt mål er å kjempe enda mer for at dere skal føle dere er med på å forme og nærmere bestemme hvordan studiet kan bli best for dere. Det er det bare dere som kan avgjøre.

Håper dere ønsker å ha meg som deres instituttillitsvalgt.

 

 

Hvordan stemmer jeg?

FTV-valget, samt noen ITV-valg foregår elektronisk gjennom ValgWeb. Når det begynner et valg du kan delta i, vil det dukke opp kandidater du kan stemme på etter du har logget inn med NTNU-kontoen din.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *