Her er årets FTV-kandidater!

Dette er årets kandidater til de to vervene på valg som fakultetstillitslvagte [FTV]:

Kandidat: Fredrik Thommesen

Jeg er tidligere leder av Studenterhytta NTNUI, og tillitsvalgt (ITV) på Institutt for Matematiske fag. Studerer nå Bachelor I Psykologi og stiller til valg som FTV for SU. Sosiale læringsmiljø, campusutvikling, faglig tilhørighet, og studieveiledning må styrkes for at vi skal fungere optimalt som studenter. Referansegruppene gjør en kjempebra innsats, men vi trenger et enkelt system for at alle studentene skal få sagt meningene sine!

NTNU skal gi den hjelpen du trenger for at du skal opprettholde studieprogresjonen — verv, sykdom eller andre grunner skal ikke være til hinder. NTNU skal vise forståelse og ikke straffe oss for at vi ikke rakk en viktig tidsfrist. Det er nødvendig med felles retningslinjer for hele universitetet for hva slags tilrettelegging som kan gis! Dette er noen av sakene jeg brenner for.

Stem på Fredrik Thommesen!
Sammen gjør vi NTNU bedre!

 


Kandidat: Åste Hagerup

Jeg heter Åste Hagerup, jeg er 24 år og stiller som fakultetstillitsvalgt ved SU-fakultetet. Jeg har en bachelor i sosialantropologi og er halvveis gjennom min andre
bachelor i statsvitenskap. Jeg har vært engasjert i studentpolitikken i snart tre år hvor jeg begynte som linjeforeningsleder for linjeforeningen Communitas. Nå sitter jeg som instituttillitsvalgt for instituttet for sosialantropologi, som medlem av kontrollkomiteen til studenttinget og engasjerer meg også i Norsk studentorganisasjon. Vervene jeg har gjør meg svært egnet til stillingen som FTV da jeg allerede har bred og lang erfaring med studentpolitikken i Trondheim. Som sittende insituttillitsvalgt har jeg også god kjennskap til SU fakultetet. Hvis jeg blir valgt som FTV ønsker jeg å jobbe for å bedre det psykososiale læringsmiljøet på campus og arbeide tett med fakultetet for å bedre studentetens studiehverdag. For meg er det viktig å sikre rettighetene til SU-studentene frem mot samlokaliseringen av NTNU, og at de studentene som går her nå ikke skal føle seg glemt eller oversett.

 

 

Kandidat: Lars Bjørnar Vist

Hei!

Jeg heter Lars Bjørnar Vist og stiller herved til FTV på SU. Jeg går i 2.klasse på GLU 5-10 m/norsk og er 21 år gammel og kommer fra Grong, som
ligger nord i Trøndelag. Jeg har tidligere vært klassetillitsvalgt og satt i 2017 i arbeidsutvalget til Studenttinget som læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Jeg sitter også som medlem av Læringsmiljøpolitisk komité i Norsk Studentorganisasjon. Motivasjonen min til å stille er at jeg føler jeg har mye erfaring og bidra med inn i arbeidet som FTV. Samtidig mener jeg studentene er den viktigste samfunnsgruppen vi har i Norge. Da er det viktig at studentene blir hørt i de forum der vi har en stemme på NTNU. Jeg tror jeg kan gjøre en god jobb som FTV gitt min erfaring fra studenttinget der jeg ble godt kjent med institusjonen. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet om jeg får studentenes tillit. Godt valg!

 

 

Kandidat: Kristian Nygård Svartås

Hei, jeg heter Kristian Nygård Svartås og jeg stiller til å være din fakultetstillitsvalgt på SU. Jeg er en engasjert trønder på 23 år som studerer praktisk pedagogisk utdanning ved ILU, og i det siste året har jeg jobbet på heltid for Velferdstinget som politisk nestleder, og jeg har lyst å bringe dette engasjementet til studentrådet.

Jeg brenner for mange saker og tema. Blant annet er jeg for automatisk begrunnelse på eksamen, dette for å gi studenten et innblikk i hva sensor mener de har gjort for å fortjene karakteren. En annen sak jeg brenner for er å til en ordning slik at flere studenter få ta del i forskningen som blir gjort på deres institutt. Jeg mener dette vill øke studiekvaliteten samt at det vil øke motivasjonen og forebygge forfall.

Som FTV vill jeg jobbe for at vårt arbeid blir mer synlige for studentene på alle campuser, å at alle studentene kan føle et eierskap over sitt studentråd. Jeg vill også jobbe for at alle de andre tillitsvalgte, enten det er program eller instituttillitsvalgte føler at de mestrer sine verv og at de føler seg som en del av felleskapet som er studentrådene. Jeg er en arbeidsom og engasjert person, ingen oppgave for liten og ingen ideer for stor. Jeg er reflektert, lyttende og åpen og det skal ikke være høy terskel for å diskutere ting med meg.

Jeg håper å få deres tillitt til å jobbe for studentrådet og studentene på SU. Jeg håper jeg kan være med å sette agendaen for hva som er viktig for studentene våre, uansett campus eller studie

Godt valg.

 

 

Hvordan stemmer jeg?

FTV-valget, samt noen ITV-valg foregår elektronisk gjennom ValgWeb. Når det begynner et valg du kan delta i, vil det dukke opp kandidater du kan stemme på etter du har logget inn med NTNU-kontoen din. Hvis du tilhører et institutt som ikke skal velge elektronisk, kom på allmøte og velg! Valget stenger fredag 27. april kl. 15.00. Godt valg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *