Valg av instituttillitsvalgte (ITVer)

  • av

De instituttillitsvalgte (ITVene) representerer studentene i forskjellige forum på instituttet, i tillegg til å sitte i Studentrådet og delta på studentrådsmøter. ITVene har ansvar for å holde seg orientert om hvilke saker som opptar studentene på instituttet, og holde instituttledelsen informert om dette.

ITVene velges på allmøtet til det enkelte institutt, og du som student er med på å bestemme hvem som skal representere deg og ditt institutt. Gå inn HER for å stemme!

Vil du lese mer om de ulike kandidatene til hvert institutt kan du trykke deg inn på lenkene under.