Hopp til innholdet

Spørreundersøkelse om campusutvikling!

  • av

 

Hvordan opplever DU campus på NTNU?

I forbindelse med utviklingen av nytt campus for NTNU, mottar ALLE studenter og ansatte v/ NTNU i dag, onsdag 20. september, en spørreundersøkelse om hvordan de bruker byggene på NTNU.

Denne kommer til NTNU-epostadressen din, så følg med der.

Du som er student blir spurt om:
– Hva gjør du i studiehverdagen din?
– Bidrar lokalene og de fysiske omgivelsene til at du får gjort det du skal på en god måte?
– Hemmer lokalene og de fysiske omgivelsene deg i å gjøre det du skal?

Nå stiller du deg kanskje spørsmålet: «Hvorfor skal jeg svare på dette??»
– Det er fordi NTNUs ledelse og de som planlegger nye universitetsarealer ønsker å forstå hvordan studentene opplever campus. Slik kan de bedre planlegge framtidens campus. For å unngå at stemmene til ~8000 ansatte dominerer de fysiske forholdene for ~40 000 studenter i fremtiden, er det viktig at du som student gjør deg hørt! Bidra til at studentperspektivet blir med i planleggingen!

Les mer på nettsidene til NTNUs campusutvikling: https://www.ntnu.no/campusutvikling/survey