Hopp til innholdet

FTV suppleringsvalg ved SU-fakultetet

  • av
Her kan du lese om kandidatene til suppleringsvalget til Studentrådet ved Fakultet for samfunns-og utdanningsvitenskap høsten 2017. Kandidatene stiller til valg som fakultetsillitsvalgt, noe som innebærer at de sammen med tre andre FTVer skal være studentene ved Fakultet for samfunns-og utdanningsvitenskap (SU) sin stemme utad. Derfor er det viktig at du som student bruker stemmeretten, og at du velger den kandidaten du tror best vil representere deg! Valget avsluttes onsdag 6. september klokka 12.00.

For å stemme logg deg inn her: https://innsida.ntnu.no/valg/

Kandidater til FTV-suppleringsvalg

________________________________________________________________

Karoline Abildsnes

Hei, Mitt namn er Karoline Abildsnes, eg er 22 år og går tredje året på lærarutdanninga.

Som kandidat som Fakultetstillitsvalt (FTV) er ei av mine hjartesaker å krevje automatisk                                     karaktergrunngjeving til eksamen. Slik forduftar ikkje eksamensbesvaringa til studenten opp i berre ein bokstavkarakter, men studenten sikrast også eit innblikk i kva sensor meiner dei meistra og kva som kunne vore gjort betre. Dette vil vere eit nyttig grep for å auke læringsutbyttet, i tillegg til at det er både tid- og ressurssparande.

Som FTV vil eg jobbe for å vere synleg i mitt arbeid for studentane på samtlege campus. Eg er motivert for å ta ansvar og til å bidra som best eg kan med mi evne til å vere løysingsorientert, reflektert og utadvent. Eg ser på meg sjølv om eit godt tilskot til den allereie eksisterande gruppa, og ser for meg eit fint samarbeid.

Eg vert glad om eg får di stemme!

 

________________________________________________________________

 

Maja Sørvang Dahl 

Jeg er en blid jente på 21 år, fra Lofoten. For tiden går jeg første året av en bachelor i Afrikastudiet. I tillegg til å være student, er jeg også leder i linjeforeningen for Afrikastudiet, noe jeg synes er spennende. Jeg stiller til valg som FTV fordi jeg tror at jeg er klar for nye utfordringer.

Jeg har lenge vært engasjert i skolen og har hatt forskjellige verv i elevråd på videregående. Der hadde jeg et tett samarbeid med ledelsen på skolen, noe som både var spennende og lærerrikt. Noe av det vi bestandig hadde som mål, var å oppnå både et godt fysisk og psykososialt samfunn. Dette vil jeg fortsette med å jobbe mot.

Jeg er en åpen, tålmodig og til tider bestemt person. Å få gjennom studentenes saker er viktig for meg. Men for at vi skal kunne vite hva som studentene tenker, må vi være synlige. Vi må være aktive på å være på de ulike campusene og i sosiale medier slik at flere får med seg hva vi jobber med.

Hvis du stemmer på meg, kommer jeg til å stille opp der det trengs en stemme. Det skal være elevenes stemme som jeg tar med meg hvis jeg blir valgt. Å ha et slikt verv som fakulitetstillitsvalgt er stort, men jeg tar en utfordring på strak arm. Det å vinne gjennom automatisk begrunnelse på eksamen hadde vært stort for alle studentene. Det blir satt øverst på min agenda som FTV.

Tusen takk for meg og godt valg!