Studentrådet su

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil minne alle studenter om å holde seg oppdaterte på innsida.no med tanke på utviklingen rundt koronaviruset og NTNUs retningslinjer rundt dette. Vis hensyn og pass på hverandre!

Finne frem på Dragvoll

Campus Dragvoll er stort, og å finne frem kan være en utfordring. 

STAND, BANNER OG TAVLE

Studentrådet har ansvar for delegering av stand-, banner- og tavleplass i ‘Gata’ på Dragvoll. 

Registrere bokskap

Etter å ha satt hengelås på et tomt bokskap på Dragvoll, registrerer du skapet hos oss.

Vårt kontor

Studentrådet SU og Studentrådet HF har kontor midt i ‘Gata’ på Dragvoll. Kontoret er bemannet alle hverdager 10:10-16:10 (15:00 på fredager). 

om studentrådet su

Talerøret for studenter ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på NTNU

Ingen spørsmål er for store, ingen for små

Studentrådet SU ved NTNU består av tillitsvalgte studenter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Rådet drives av fire Fakultetstillitsvalgte (FTV), og 2-3 Instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet.

Studentrådet behandler saker fra fakultetet (SU), Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), og fungerer som studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag. Vi har egne kontor i ‘Gata’ på Dragvoll og Lysholm på Kalvskinnet som er bemannet av de tillitsvalgte.

Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal.

dine tillitsvalgte

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter på fakultet-, institutt- og programnivå. Høsten 2019 består rådet av:

Katarina randby

Fakultetstillitsvalgt A

Thea L. Hellesvik

Fakultetstillitsvalgt B

Fredrik sTensen lier

Fakultetstillitsvagt C

Magnus Landheim

Fakultetstillitsvalgt D og leder av Studentrådet SU

kontakt studentrådet

Du kan også nå oss på Facebook (via siden Studentrådet Su), e-post: su@studentrad.org.ntnu.no og telefon: 73596741, eller komme innom kontoret på Dragvoll eller Kalvskinnet. Hvis henvendelsen gjelder stand-, banner- eller tavleplass på Campus Dragvoll, kontakt oss på ktrvakt@gmail.com