Trenger du hjelp?

Go to Finne frem på Dragvoll

Finne frem på Dragvoll

Campus Dragvoll er stort, og å finne frem kan være en utfordring. Trykk her for et digitalt og oversiktlig kart over campus.

Go to STAND, BANNER OG TAVLE

STAND, BANNER OG TAVLE

Studentrådet har ansvar for delegering av stand-, banner- og tavleplass i ‘Gata’ på Dragvoll. Trykk her for å se reglement og sende søknad.

Go to Registrere bokskap

Registrere bokskap

Etter å ha satt hengelås på et tomt bokskap på Dragvoll, registrerer du skapet hos oss. Trykk her for å lese mer.

Go to Vårt kontor

Vårt kontor

Studentrådet SU og Studentrådet HF har kontor midt i ‘Gata’ på Dragvoll. Kontoret er bemannet alle hverdager 10-16 (15 på fredager). Vi har taushetsplikt og gratis kaffe!

om studentrådet su

Talerøret for studenter ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på NTNU
Ingen spørsmål er for store, ingen for små

Studentrådet SU ved NTNU består av tillitsvalgte studenter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Rådet drives av fire Fakultetstillitsvalgte (FTV), og 2-3 Instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet. Studentrådet behandler saker fra fakultetet (SU), Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), og fungerer som studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag. Vi har egne kontor i ‘Gata’ på Dragvoll og Lysholm på Kalvskinnet som er bemannet av de tillitsvalgte. Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal.

dine tillitsvalgte

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter på fakultet-, institutt- og programnivå. Våren 2017 består rådet av:

Karoline Abildsnes

Fakultetstillitsvalgt A

Brage Lauten

Fakultetstillitsvalgt B

Lars Bjørnar Vist

Fakultetstillitsvagt C

Magnus Landheim

Fakultetstillitsvalgt D og leder av Studentrådet SU

Siste nytt frå studentrådet su

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Studentdemokratiet

kontakt studentrådet

Du kan også nå oss på Facebook, e-post og telefon, eller komme innom kontoret på Dragvoll eller Kalvskinnet. Hvis henvendelsen gjelder stand-, banner- eller tavleplass på Campus Dragvoll, kontakt oss på ktrvakt@gmail.com