Finne frem på Dragvoll

Campus Dragvoll er stort, og å finne frem kan være en utfordring. 

STAND, BANNER OG TAVLE

Studentrådet har ansvar for delegering av stand-, banner- og tavleplass i ‘Gata’ på Dragvoll. 

Registrere bokskap

Etter å ha satt hengelås på et tomt bokskap på Dragvoll, registrerer du skapet hos oss.

Vårt kontor

Studentrådet SU og Studentrådet HF har kontor midt i ‘Gata’ på Dragvoll. Kontoret er bemannet alle hverdager 10:10-16:10 (15:00 på fredager). 

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Hei, og velkommen til studentrådet SU sin hjemmeside!  Her finner du informasjon som kan være nyttig å vite, blant annet hva studentrådet gjør, hvordan søke om boksskap eller om du/din forening skal søke om banner og tavleplass på Campus Dragvoll.

Ettersom det enda er mange begrensninger pga. korona har vi i dette semesteret digital skranke. Ved å gå inn på https://www.facebook.com/studentradsu kan du stille spørsmål i DM som vil bli besvart av våre dyktige instituttillitsvalgte mellom klokken 10:00 – 14:00 alle hverdager. Gjerne send oss en mail om du foretrekker det, eller i tilfelle du har mer sensitive saker å ta opp. 

NB! Hvis du har sterk mistanke om at du kan være smittet eller har fått påvist covid-19-smitte, ber vi deg om å varsle NTNU om dette på telefon: 48409065 (HMS-Seksjonen) i arbeidstiden.

om studentrådet su

Studentrådet SU er talerøret for studenter ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på NTNU

Ingen spørsmål er for store, ingen for små

Studentrådet SU ved NTNU består av tillitsvalgte studenter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Rådet drives av fire Fakultetstillitsvalgte (FTV), og 2-3 Instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet.

Studentrådet behandler saker fra fakultetet (SU), Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), og fungerer som studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag. Vi har egne kontor i ‘Gata’ på Dragvoll og Lysholm på Kalvskinnet som er bemannet av de tillitsvalgte.

Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal.

dine tillitsvalgte

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter på fakultet-, institutt- og programnivå. Høsten 2019 består rådet av:

Fredrik Billington

Fakultetstillitsvalgt A

Thea L. Hellesvik

Fakultetstillitsvalgt C

Fredrik sTensen lier

Fakultetstillitsvagt D og leder av Studentrådet SU

Børge elias bruteig

Fakultetstillitsvalgt B

 

kontakt studentrådet

Du kan også nå oss på Facebook (via siden Studentrådet Su), e-post: su@studentrad.org.ntnu.no og telefon: 73596741. Vi er ikke tilgjengelig på kontoret på Dragvoll pga. Covid-19. Hvis henvendelsen gjelder stand-, banner- eller tavleplass på Campus Dragvoll, kontakt oss på ktrvakt@gmail.com