Hopp til innholdet


HVA KAN VI HJELPE DEG MED? 

Trykk på bildene under, så tar vi deg videre. 

Finn frem på Dragvoll

Campus Dragvoll er stort, og å finne frem kan være en utfordring. 

STAND, BANNER OG TAVLEplass

Studentrådet har ansvar for delegering av stand-, banner- og tavleplass i ‘Gata’ på Dragvoll. 

Registrere bokskap

Etter å ha satt hengelås på et tomt bokskap på Dragvoll, registrerer du skapet hos oss på kontoret. 

Kontoret vårt

Studentrådet SU og Studentrådet HF har kontor midt i ‘Gata’ på andre siden av Café Sito på Dragvoll.

Chat med oss

Har du noen spørsmål? Chat med oss på facebook alle hverdager fra klokken 10.00-16.00. 

om studentrådet su

Studentrådet SU er talerøret for studenter ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på NTNU

Ingen spørsmål er for store, ingen for små

Studentrådet SU ved NTNU består av tillitsvalgte studenter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Rådet drives av fire Fakultetstillitsvalgte (FTV), og 2-4 Instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet.

Studentrådet behandler saker fra fakultetet (SU), Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), og fungerer som studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag. Vi har egne kontor i ‘Gata’ på Dragvoll og Lysholm på Kalvskinnet som er bemannet av de tillitsvalgte.

Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal.