Grunnet den nåværende koronasituasjonen er kontoret stengt inntil videre, i mellomtiden kan dere nå oss på mail og på facebook.


HVA KAN VI HJELPE DEG MED? 

Trykk på bildene under, så tar vi deg videre. 

Finn frem på Dragvoll

Campus Dragvoll er stort, og å finne frem kan være en utfordring. 

STAND, BANNER OG TAVLEplass

Studentrådet har ansvar for delegering av stand-, banner- og tavleplass i ‘Gata’ på Dragvoll. 

Registrere bokskap

Etter å ha satt hengelås på et tomt bokskap på Dragvoll, registrerer du skapet hos oss på kontoret. 

Kontoret vårt

Studentrådet SU og Studentrådet HF har kontor midt i ‘Gata’ på andre siden av Café Sito på Dragvoll.

Chat med oss

Har du noen spørsmål? Chat med oss på facebook alle hverdager fra klokken 10.00-16.00. 

om studentrådet su

Studentrådet SU er talerøret for studenter ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på NTNU

Ingen spørsmål er for store, ingen for små

Studentrådet SU ved NTNU består av tillitsvalgte studenter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Rådet drives av fire Fakultetstillitsvalgte (FTV), og 2-4 Instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet.

Studentrådet behandler saker fra fakultetet (SU), Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), og fungerer som studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag. Vi har egne kontor i ‘Gata’ på Dragvoll og Lysholm på Kalvskinnet som er bemannet av de tillitsvalgte.

Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal.

dine tillitsvalgte

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter på fakultet-, institutt- og programnivå. Høsten 2021 består rådet av:

Hanna Drag lysø

Rikesh Yogeswaran

Stian Andersen

Børge elias bruteig