mars 22, 2017

Studentrådet SU 2018 (under revisjon)

Studentrådet SU består av fakultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte (ITV) og programtillitsvalgte (PTVer).

De fakultetstillitsvalgte representerer alle studentene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og våren 2018 er de fire FTVene:

FTV A: Karoline Abildsnes

FTV B: Even Klomsten Andersen

FTV C: Erlend Nilsen

FTV D: Hanne Martnes (Leder for Studentrådet SU)

FTVene har mailadresse:   ftv@su.ntnu.no

De instituttillitsvalgte (ITV) representerer alle studentene ved sitt institutt, og høstsemesteret 2017 er:

GEO Idunn Saltnes Skjerdingstad
GEO Petter Aasen
SOSANT Karoline Svingen
SOSANT Åste Solheim Hagerup
ISS Torbjørn Andre Moe
ISS Knut Heggheim Lee
ISS Ingrid Okkenhaug
IPL Erlend Oldebråten Nilsen
IPL Siri Frengen
IPL May Gresdahl
ISA Kristina Ekhorn
ISA Ane Thyvold Ranøien
PSYK Kristin Tange Harbø
PSYK Jasmin Eide
PSYK Emilie Holthe
HTV SU Kristine Sverdrup
ILU Kristian Vinnelrød
ILU Ingvild Lilletvedt Olsen
ILU Bente Bækkelien

 

 

 

nb_NO
en_US